Slovenská docentka chce zabrániť vzniku zákerného ochorenia

Doc. RNDr. Erika Halašová, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, pochádza z lekárskej rodiny, a tak bolo už od začiatku jasné, že ju to bude ťahať k medicíne.

Robí to, čo si vysnívala, aj keď nie každý by to v jej odbore zvládol – venuje sa totiž výskumu nádorových ochorení. Spolu s celým tímom vedcov  zisťuje, prečo nádorové ochorenia vznikajú, ako môžeme ich vzniku predísť a ako sa ochorenie, ak sa objaví, dá vyliečiť. „Dnes je už  známe, že životný štýl, strava a dlhodobé vystavenie sa istým chemickým látkam alebo žiareniu  výraznou mierou ovplyvňujú zdravie, a aj vznik ochorení.  Keďže počet mladých onkologických pacientov narastá a ich liečba je veľmi komplikovaná, snažíme sa prísť na to, ktoré  deti alebo dospelí  ľudia sú náchylnejší na tieto ochorenia a vhodnými preventívnymi opatreniami ich pred nimi uchrániť,“ hovorí sympatická vedkyňa, ktorej snom je nájsť spôsob ako zabrániť vzniku onkologického ochorenia.

Rektor je TOP

Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., je nielen rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj vášnivým biológom.

„Na základe dedičných znakov rastlín, ktoré máme dopredu preštudované, si stanovujeme otázky, podľa ktorých vieme zistiť, ako sa menia znaky rastlín vplyvom prostredia napr. na peli, a tak vieme zhodnotiť, aké je kvalitné – zdravé životné prostredie, či sa v ňom nevyskytujú látky a prvky, ktoré môžu ohrozovať zdravie človeka alebo môžu meniť a pôsobiť na zdravie živočíchov a rastlín,“ prezrádza držiteľ ocenenia „Progresívna idea v technike ochrany životného prostredia“, ktoré získal od skupiny s názvom TOP – Technika ochrany prostredia.

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, bol už od detstva fascinovaný matematikou.  V súčasnosti sa venuje snahe opísať niektoré prírodné a spoločenské javy pomocou matematiky. Je aktívny aj na akademickej pôde, o čom svedčí Cena rektora UK za vynikajúce výsledky v pedagogike.  

Hlasuj aj ty za najcoolerskejšieho vynálezcu v hre a svojimi hlasmi rozhodni o tom, ktorí vedci sa stanú historicky prvými členmi KLUBU AKČNÝCH HRDINOV. Hlasovanie je bezplatné a neobmedzené, trvá do 20. 10. 2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Za tvoju pomoc môžeš získať COOL CENY! Viac informácií nájdeš na www.dikymoc.sk v sekcii TECHNOLÓGIE. 

Anketu s názvom „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre“ ti prináša edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

--- reklamná správa ---


Tagy: PhD. Prof. RNDr. Karol Mičieta Doc. RNDr. Erika Halašová Prof. RNDr. Daniel Ševčovič CSc.

Zdroj:
PR článok
Foto:
PR článok, uniba.sk, www.defm.fmph.uniba.sk, Video: Klub akčných hrdinov

DISKUSIA