Skvelé správy pre Banskú Bystricu a Nitru! Vláda schválila miliónové investície do športu

Plán nitrianskeho štadióna
Plán nitrianskeho štadióna

BRATISLAVA - Pre projekt Banská Bystrica - Európske mesto športu 2017 uvoľnila na dnešnom rokovaní vláda SR z kapitoly Všeobecná pokladničná správa tri milióny eur. Súčasťou schváleného materiálu je aj podpora projektu Nitra - Európske mesto športu 2018 vo výške tri milióny eur a podpora majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 v celkovej sume 3,5 milióna eur.

Mesto Banská Bystrica zo získaných prostriedkov využije 730-tisíc eur na modernizáciu Mestského mládežníckeho futbalového štadióna, 450-tisíc eur na rekonštrukciu športového areálu Základnej školy Radvanská, 1,57 milióna eur na revitalizáciu a prestavbu Zimného štadióna a 250-tisíc eur na rozvoj a dobudovanie infraštruktúry v Národnom biatlonovom centre v Osrblí.

Mesto Banská Bystrica po viac ako 1,5-ročnej prípravnej fáze a kandidatúre získalo titul Európske mesto športu pre rok 2017. "Získaným titulom sa v Banskej Bystrici značne podporil rozvoj cestovného ruchu, zvýšil sa športový štandard mesta, s tým súvisiaca sociálna súdržnosť a zapojenie znevýhodnených skupín do športu. Vytvorili sa partnerstvá na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Uvedené aktivity mesto uskutočnilo bez podpory štátu," uvádza sa v predloženom materiáli.

Podobná situácia je aj v Nitre, kde Vláda SR dnes schválila tri milióny eur na investície v oblasti športu. Nitra je Európskym mestom športu 2018. Najvyššiu sumu 1,5 milióna eur dostane dcérska spoločnosť mesta Nitra Nitrianska investičná, s. r. o. na dofinancovanie modernizácie futbalového štadióna FC Nitra. Ďalších 200-tisíc eur jej vláda vyčlenila na modernizáciu futbalového štadióna Čermánskeho futbalového klubu. Spolu 700-tisíc eur dostane mesto na výstavbu novej športovej haly na Hlbokej ulici na Čermáni, na rekonštrukciu športových povrchov a objektov tenisových kurtov na Chrenovej pôjde 200-tisíc eur. Na modernizáciu Zimného štadióna v Nitre a vedľajšej hokejovej haly kabinet schválil 400-tisíc eur. Tento rok sa tu budú konať majstrovstvá sveta juniorov v hokejbale.

Okrem toho poskytne predseda vlády zo svojej rozpočtovej rezervy 99-tisíc eur na "podporu a rozvoj športovej kultúry a zručnosti predškolskej a školskej populácie". Z toho 63-tisíc eur pôjde na gymnastické vybavenie pre 14 základných škôl v Nitre, 26-tisíc na na športové vybavenie pre 26 materských škôl a 10-tisíc eur na nákup loptového vybavenia pre nitrianske základné školy.

"Zisk titulu Európske mesto športu nie je založený na dotačnej schéme, a preto mesto Nitra musí povinnosti spojené so ziskom titulu hradiť z vlastného rozpočtu. Hlavnou snahou mesta je vytvoriť pozitívny vzťah k športu u obyvateľov prostredníctvom vytvorenia možností na športovanie dobudovaním športovej infraštruktúry, rekonštrukciou športových zariadení alebo zakúpením športových potrieb pre základné a materské školy," uvádza sa v predloženom materiáli.


Tagy: Slovensko Nitra Banská Bystrica

Zdroj:
SITA
Foto:
hetrik.sk

DISKUSIA