Nebezpečná hra sa začína vyostrovať: Buď podpíšte, alebo sa s reprezentáciou rozlúčte!

Ilustračné foto
Ilustračné foto

BANSKÁ BYSTRICA - Nová biatlonová sezóna sa začína naostro už na začiatku decembra prológom Svetového pohára v slovinskej Pokljuke a sestry Paulína a Ivona Fialkové doteraz nepodpísali základnú normu, zmluvu o zabezpečení štátnej športovej reprezentácie. Zatiaľ sa hľadá názorová zhoda a prehlbuje hazard, dokonca vznikla aj hrozba, že sa opory slovenskej reprezentácie v novej sezóne zo seriálu SP vytratia. Do celého sporu sa vložilo naplno Vojenské športové centrum Dukla, svoje stanovisko opakuje aj Slovenský zväz biatlonu.

Riaditeľ VŠC Dukla Roman Benčík zdôrazňuje, že v momentálnej situácii nemá čo stredisko riešiť. "Ani to vyriešiť nevieme, pretože ide o spor medzi zväzom a reprezentantkami, nie je to medzi strediskom a zväzom, len sa snažíme celú situáciu pozitívne ovplyvniť. Onedlho sa začína Svetový pohár a my chceme, aby sa vytvoril v záverečnej príprave primeraný pokoj. Náš názor je taký, že sa všetko malo dávno vyriešiť, teraz už nie je čas na to, aby nastala stopercentná zhoda."

Prečo prišlo až k takejto konfrontácii sa ťažko konkretizuje. "Nejde o to, kto má pravdu, každá strana ju má čiastočnú, podstatné zostáva, že dve strany sa nevedia dohodnúť," dodal Roman Benčík. "Z nášho pohľadu je neprípustné, aby jedna strana, čiže zväz, podmieňoval podpis dohody tým, že v opačnom prípade nebudú reprezentovať Slovensko. Je to absolútne neprijateľné, až absurdné, keď celý rok vkladáme peniaze do obidvoch sestier za účelom, aby dobre reprezentovali."

Podľa slov Romana Benčíka do celého problému vstúpilo stredisko aktívne už predtým. "My sme mali rokovanie s prezidentom zväzu, náš zástupca bol dvakrát na zasadnutí prezídia SZB, kde sme predložili aj riešenia. Jedným z nich je štatút reprezentanta, s ktorým obe sestry súhlasia. Rieši sa tým to základné, povinnosti športovca voči zväzu. Ďalšie veci v zmluve spočívajú na dohode oboch strán, no nemôže sa podmieňovať tým, že nebudú štartovať a reprezentovať."

Sporné by mali byť okrem iných trvanie platnosti zmluvy, ustanovenia o tom, ako môže zväz narábať s osobnými právami športovca, jednej strane zasa chýbala v zmluve garancia, že sestry Fialkové budú mať na Svetových pohároch svoj tím. "Ťažko sa mi však k tomu vyjadruje, je to otázka na právnych zástupcov i samotný zväz," doplnil Roman Benčík. "Naše stredisko to však až tak nezaujíma, podstatný je pre nás fakt, že niekto zakazuje reprezentovať Slovensko, ak zmluvu nepodpíšu. Do prípravy sa vynakladajú nemalé štátne peniaze a odrazu by nemali štartovať? Nemá to logiku, pevný základ, že by ich takto trestali, veď reprezentovať je ich povinnosť. Sestry Fialkové chcú a štát ich platí za to, že reprezentovať aj musia, na tento fakt sa akoby zabudlo."

Slovenský zväz biatlonu obhajuje zasa svoju pravdu. Prezident SZB Tomáš Fusko: "Nikto mi neverí, keď poviem, že neviem, naozaj neviem, prečo sa to až takto vyhrotilo. Zaoberá sa tým veľa ľudí, začínajúc od rodičov cez manažéra sestier, rezortné stredisko, samotných športovcov a ich právneho zástupcu. Každý niečo tvrdí a výsledkom toho je, že nie je podpísaná zmluva. My presne ani nevieme, čo ešte máme splniť, aby sa podpísala."

Tomáš Fusko tvrdí, že výhrady, presnejšie požiadavky, alebo predstavy, či osobnostné práva, o ktorých hovoria právni zástupcovia, nepatria do zmluvy. "V súlade so Zákonom o športe a našimi schválenými pravidlami platí dokument, ktorý je povinný rešpektovať každý člen zväzu. Nemôžeme individuálne požiadavky zakomponovať do zmluvy, ktorá je v podstate memorandom, alebo základný štatút o štátnej športovej reprezentácii. Nemôžeme ho predsa otvárať, aby sa vybavovali nejaké osobné veci, ktoré tam nepatria. V zmluve sa však garantuje spolupráca s rezortným strediskom, zakotvený je v nej harmonogram prípravy, nominačné kritériá. Je to univerzálna zmluva, platná pre všetkých, od dorastenca až po olympijského víťaza."

Nežiaduce je podľa Tomáša Fuska dávať do zmluvy, že sestry Fialkové budú mať svoj individuálny osobný tím. "To do zmluvy nepatrí, pripravujú sa s osobnými trénermi, čo rešpektujeme a garantujeme, že tak budú pokračovať aj ďalej, ale nemá to byť čo v zmluve. Ani Anastasia Kuzminová to nemá tak napísané, má rovnakú zmluvu ako ďalší biatlonisti."

Kam môže nesúlad názorov vyústiť sa len odhaduje. Tomáš Fusko: "Načo potom máme Zákon o športe, keď sa nerešpektuje. Som však optimista, verím, že sa nakoniec uzná záväzná, v texte rovnaká norma platná pre všetkých a všetko ostatné, individuálne, sa vyrieši dodatočne. Od konca apríla sa po valnom zhromaždení zmenilo prezídium, je v ňom aj olympijský medailista Pavol Hurajt ako zástupca športovcov, ďalší nový viceprezident pre šport Marek Matiaško, pre mládež taktiež olympionik Ľubomír Machyniak. Prezídium je v texte základnej normy športovca jednotné a nepripúšťa v ňom žiadne varianty z predchádzajúceho obdobia, s existenciou nejakého špeciálneho tímu, oddeleného od zväzu."


Tagy: Paulína Fialková Ivona Fialková Tomáš Fusko Roman Benčík

Zdroj:
TASR
Foto:
SITA/AP - Sergei Grits

DISKUSIA