Historický moment vzniku Českej a Slovenskej univerzitnej hokejovej asociácie

Aleš Bachánek, Ľubomír Sekeráš a Jaroslav Straka
Aleš Bachánek, Ľubomír Sekeráš a Jaroslav Straka

BRATISLAVA - Jednotliví členovia novovzniknutých asociácií s názvami ACUH - Asociace Českého Univerzitního Hokeje a SUHA - Slovenská Univerzitná Hokejová Asociácia budú navzájom rozvíjať vzájomné partnerstvo prostredníctvom vzájomnej podpory pri spoločných aktivitách v rámci univerzitného hokejového hnutia v Čechách a na Slovensku pod hlavičkou EUHA - Európskej univerzitnej hokejovej asociácie.

Podpísaním memoranda o spolupráci a vzájomnom uznaní medzi asociáciami a predsedami Alešom Bachánkom- ACUH, Ľubomírom Sekerášom SUHA a Jaroslavom Strakom EUHA sa urobil historický moment prepojenia študenta športovca s univerzitami, duálnej kariéry v pravidelnej súťaži EUHL, ktorá pôsobí v Európe už 6 rokov. 

Novovzniknuté asociácie budú ako jediné spravovať univerzitný hokej v ČR a SR pod materskou organizáciou EUHA. Obe asociácie prehlasujú spoločný cieľ a to spojiť a vytvoriť funkčné prepojenie medzi hokejom a zároveň možnosťou študovať, čím sa stávajú rovnocennými partnermi s rovnakými právami a povinnosťami. Zároveň vytvorením rámca pre vzájomnú spoluprácu sa budú spoločne podporovať v aktivitách v rámci športu-hokeja s dôrazom na vzájomné prepojenie vzdelávania a ľadového hokeja v oboch krajinách. Asociácie budú ako jediné spravovať univerzitný hokej v prislúchajúcej krajine.

Pred šiestimi rokmi stáli pri narodení EUHL - Európskej univerzitnej hokejovej ligy a jej riadiacom orgáne asociácie-EUHA práve české aj slovenské univerzitné tímy. 

EUHA momentálne spolupracuje s národnými zväzmi ČSLH A SZĽH a nedávno súhlasila so spoluprácou nielen s českými a slovenskými hokejovými asociáciami, ale nedávno podpísala aj trojstranné Memorandum o porozumení, kde sa vo veľmi jedinečnom momente predstavitelia EUHA, Ruskej študentskej hokejovej ligy (RSHL) a Americkej asociácie kolegiálneho hokeja (ACHA) stretli za jedným stolom. Podpísaním tohto Memoranda s americkými a ruskými združeniami sa EUHA stala jediným medzikontinentálne akceptovaným združením v oblasti rozvoja univerzitného hokeja v Európe.


Tagy: Ľubomír Sekeráš EUHA Jaroslav Straka Aleš Bachánek

Kompletné výsledky a aktuálna tabuľka slovenskej Tipsport Extraligy
Zdroj:
športky
Foto:
EUHA

DISKUSIA