Slovensku reálne hrozí medzinárodná hanba: Košice dostali ultimátum a čas sa kráti!

Košice stále nemajú jasno, či nakoniec budú organizovať významné športové podujatie
Košice stále nemajú jasno, či nakoniec budú organizovať významné športové podujatie

KOŠICE – Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) znepokojil prístup mesta Košice k príprave XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021.

"V médiách sa v uplynulej dobe objavili správy, ktoré vyvolali pocit, že organizácia tohto významného multišportového podujatia pre mládež vo veku 14 – 18 rokov je vážne ohrozená a mesto sa svojho organizátorského záväzku hodlá vzdať. A to aj napriek tomu, že vláda SR na podporu tohto podujatia deklarovala poskytnutie sumy 12 miliónov eur. SOŠV a mesto Košice sú viazané platnou zmluvou s Európskymi olympijskými výbormi (EOV). Vzhľadom na to boli predstavitelia SOŠV prekvapení a znepokojení rokovaním mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 14. februára 2019. Schválený rozpočet mesta na rok 2019 totiž neobsahuje žiadne finančné prostriedky na obnovu športovej infraštruktúry, s ktorou sa počíta na letný EYOF 2021 ani na prevádzku neziskovej organizácie, ktorá má mať na starosti organizačné zabezpečenie letného EYOF 2021. Zároveň bol na rokovanie zastupiteľstva predložený aj návrh uznesenia na odstúpenie mesta od organizácie tohto podujatia," informuje stránka olympic.sk.

V tejto súvislosti najvyšší predstavitelia SOŠV odoslali 21. februára 2019 list primátorovi mesta Košice, v ktorom ho požiadali, aby najneskôr do konca februára 2019 oznámil SOŠV záväzné stanovisko mesta Košice k organizovaniu letného EYOF 2021.

Súvisí to aj s blížiacou sa návštevou koordinačnej komisie EOV, ktorá potrebuje dostať relevantné a hodnoverné podklady a informácie predovšetkým o rozpočte podujatia, výstavbe či rekonštrukcii športovísk na letný EYOF 2021. SOŠV na svojom webe informoval, že zatiaľ nedostal odpoveď.

Preto sa v pondelok rozhodol ďalším listom vyzvať primátora mesta Košice, aby v čo najkratšom čase – najneskôr do 8. marca 2019 – oznámil jasné stanovisko mesta k organizácii letného EYOF 2021. V prípade, že k uvedenému dátumu SOŠV nedostane od primátora mesta Košice žiadnu odpoveď, bude to považovať za signál odstúpenia mesta Košice od zmluvy na organizáciu XVI. letného EYOF v roku 2021, a v tomto duchu bude informovať Európske olympijské výbory.


Tagy: Košice EYOF SOŠV

Zdroj:
TASR
Foto:
eyof.org

DISKUSIA