Naplnili sa najhoršie obavy: Blamáž pre Košice celosvetového charakteru!

Ilustračné foto
Ilustračné foto

KOŠICE - Mesto Košice sa vzdá organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2021. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom mimoriadnom rokovaní prijalo návrh, aby boli ukončené všetky aktivity smerujúce k zabezpečeniu jeho konania z dôvodu nedostatočnej investičnej a finančnej pripravenosti projektu. Za návrh, ktorý zahŕňal aj to, aby mesto do športovej infraštruktúry investovalo počas štyroch rokov milióny eur, hlasovalo 20 poslancov, proti bolo 16 a dvaja sa zdržali.

Poslanci tiež prijali informatívnu správu o neúspešnom výsledku rokovania mesta s vládou SR o zvýšení 12 miliónového príspevku na organizáciu EYOF. Primátora Jaroslava Polačeka požiadali, aby vypracoval akčný plán dobudovania športovej infraštruktúry v meste Košice na roky 2019 – 2022 v minimálnej výške desiatich miliónov eur pri použití externých zdrojov v maximálnej výške desiatich miliónov eur. Po prerokovaní v príslušných komisiách MsZ a po schválení poslancami by mal byť zapracovaný dodatkom do koncepcie rozvoja športu na roky 2015 – 2020.

Podľa Polačeka neinvestovanie do športovej infraštruktúry z minulých období sa dobehnúť nedá. Hovorí, že riziká organizovania EYOF prevýšili možnosti mesta. "Náš rozpočet nie je nekonečný,“ uviedol.

Tvrdí, že Košičania o nič neprídu. "V najbližšom období predstavíme investičný plán, v ktorom si naozaj každý príde na svoje,“ spresnil s tým, že mesto do športovej infraštruktúry neinvestuje peniaze do dvoch rokov, ako by to bolo v prípade konania sa EYOF, ale približne do 3,5 roka. Tvrdí, že sa tak vyhne nátlaku investorov a developerov, a tým sa podarí opraviť a postaviť športové stánky lacnejšie. "Ako štatutár mesta Košice v prvom rade musím chrániť investície mesta Košice a byť dostatočne zodpovedný. Ani ja nie som nadšený z toho, že musíme EYOF 'odpískať',“ povedal. 

"Ak dôjde k naplneniu tejto investície, že skutočne v priebehu štyroch rokov sa desať miliónov na športoviská preinvestuje, tak to bude aspoň zadosťučinenie za túto premrhanú príležitosť,“ povedal opozičný poslanec Michal Djordjevič, ktorý sa obáva, že ak sa objavia iné problémy, šport pôjde bokom. 

Hovorí, že Košice piatkovým rozhodnutím prišli o jedinečnú príležitosť spropagovať mesto a podporiť hotelierske či gastronomické služby, ale hlavne o zrekonštruované a nové športoviská. Podľa neho mesto malo financie na dôstojnú organizáciu podujatia, no teraz prišlo o milióny z externých zdrojov a ohrozená je aj obnova internátov. "Z môjho pohľadu je to pre Košice blamáž celosvetového charakteru,“ uzavrel.

Kým opoziční poslanci argumentovali, že mesto dokáže podujatie zvládnuť a prostredníctvom neho získa veľa, iní hovorili, že na to obyvatelia doplatia. "Druhá verejnosť by sa pýtala, kde sú chodníky, kde je zimná údržba. Ja by som im povedal, že v EYOF," povedal poslanec Ladislav Rovinský.

Primátor Polaček na rokovaní vymenoval záväzky, ktoré, ako hovorí, mali byť splnené podľa zmluvy a písomných záväzkov. Zároveň sa vyjadril, že zmluva so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a Európskymi olympijskými výbormi (EOV) je neplatná, keďže ju bývalé vedenie mesta nezverejnilo.

Na MsZ vystúpili aj niekoľkí športoví funkcionári, ktorí sa vyjadrili, že chcú, aby v Košiciach EYOF bol. V rokovacej sále sa objavil i transparent s nápisom „Chceme EYOF do Košíc“.

Vedenie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) s veľkým poľutovaním prijalo rozhodnutie mesta Košice o vzdaní sa organizácie akcie. Ide o najrozsiahlejšie multišportové mládežnícke podujatie v Európe: "Vedenie SOŠV vyjadruje presvedčenie, že organizácia letného EYOF 2021 mohla výrazne pomôcť rozvoju športu v druhom najväčšom slovenskom meste a k vybudovaniu novej, resp. k rekonštrukcii doterajšej športovej infraštruktúry v meste. Záporné rozhodnutie mesta Košice bolo prijaté v poslednej možnej chvíli, po predchádzajúcom dlhom naťahovaní času. Odmietnutie organizácie letného EYOF 2021 dostáva SOŠV ako jednu z troch zmluvných strán kontraktu s hostiteľským mestom do kritickej situácie. Podujatie sa má uskutočniť už o 28 mesiacov a na hľadanie alternatívneho riešenia zostáva veľmi málo času. Zástupcovia SOŠV budú o zamietavom rozhodnutí mestského zastupiteľstva v Košiciach k organizácii letného EYOF okamžite informovať prezidenta Európskych olympijských výborov (EOV) Janeza Kocijančiča. EOV sú vo veci príprav letného EYOF 2021 treťou zmluvnou stranou a zároveň sú vlastníkom práv na podujatie. Slovenský olympijský a športový výbor začne urýchlene rokovať so záujemcami spomedzi iných miest na Slovensku, ktoré by boli ochotné a schopné dôstojne zorganizovať letný EYOF v roku 2021."


Tagy: Košice Jaroslav Polaček Michal Djordjevič Ladislav Rovinský

Zdroj:
TASR
Foto:
TASR - František Iván

DISKUSIA