Nitra zavádza nový systém financovania športu: Deti chceme podporiť čo najvýraznejšie

Tribúna štadióna FC Nitra
Tribúna štadióna FC Nitra

NITRA - Nitrianska radnica zavádza nové pravidlá financovania športu. Platiť majú od začiatku roka 2020. Podľa slov primátora Mareka Hattasa bude mať rozdeľovanie dotácií na športovú činnosť klubov jasné pravidlá, vďaka čomu sa stane transparentnejšou. Celkovo mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo na podporu športovcov sumu 600.000 eur. Ďalšie financie pôjdu do budovania a spravovania športovej infraštruktúry.

Radnica vytvorila dotačný systém, ktorý je podľa primátora jednoduchý a pre športové kluby aj predvídateľný. Magistrát preto zjednodušil aj využitie dotácií, ktoré sa už nebudú zvlášť udeľovať na energie, zvlášť na prenájmy a zvlášť na šport. Vďaka tomu budú môcť športovci využiť finančnú podporu od mesta pružnejšie a podľa svojich potrieb. "Počet dotačných schém sa znižuje na tri. Na strategické športové kluby, na ostatné športové kluby a na organizovanie športových podujatí," uviedol viceprimátor Daniel Balko. Ako vysvetlil, mesto považuje za strategický taký klub, ktorý má národnú zväzovú príslušnosť, robí olympijský šport, musí minimálne dva roky pôsobiť v najvyšších súťažiach a v prípade kolektívnych športov musí mať aspoň 100 členov v kategórii detí a mládeže. Športový klub zároveň musí pôsobiť v Nitre minimálne päť rokov a musí mať zriadený transparentný účet. "Momentálne máme v Nitre desať takýchto strategických športových klubov," pripomenul Balko.

 Podľa jeho slov zostáva prioritou mesta podpora úspešných klubov, ktoré vychovávajú aj detských a mládežníckych športovcov. "Športovanie detí chceme podporiť čo najvýraznejšie. Športové kluby, ktoré nemajú svoju mládež, preto nebudú mať možnosť uchádzať sa o podporu. V prípade strategických klubov musí byť minimálne 50 percent dotácie použitých práve na športovanie detí," vysvetlil Balko.

Mesto okrem toho vypracovalo presný bodovací systém, na základe ktorého sa bude určovať výška dotácií pre jednotlivé kluby. Podľa viceprimátora sa tým eliminuje subjektívne rozhodovanie. "Zavádzame tiež koeficient, ktorý určuje váhu daného športu na základe jeho významu a vnímania v Nitre. Tento koeficient berie na vedomie atraktívnosť športu, tradíciu jeho pôsobenia v meste i celoštátnu váhu. To znamená, že koeficient päť, teda ten najvyšší, majú v Nitre hokej a futbal. S koeficientom štyri nasleduje basketbal, volejbal a atletika a za nimi potom ďalšie športy, ktoré z hľadiska svojej váhy dostali koeficient tri, dva a jeden," doplnil Balko.


Tagy: FC Nitra HK Nitra Nitra

Zdroj:
TASR
Foto:
fcnitra.com

DISKUSIA