Pomoc pre nevyplatených hráčov Senice: Situáciu monitoruje Únia futbalových profesionálov

Gólové oslavy futbalistov FK SenicaGólové oslavy futbalistov FK Senica Zdroj: SITA/Martin Medňanský

BRATISLAVA - V ostatných týždňoch sa v súvislosti so slovenským futbalovým klubom FK Senica okrem hľadania nového majiteľa v médiách spomínali nevyplatené mzdy. Hráči nevideli výplaty niekoľko mesiacov. Túto situáciu monitoruje aj Únia futbalových profesionálov (ÚFP). Jej prezident Ján Mucha je osobne v kontakte s hráčmi, hoci iba traja z nich sú v súčasnosti členmi ÚFP.

Ako uviedol právnik ÚFP Peter Lukášek, táto organizácia je kedykoľvek pripravená poskytnúť svojim členom športové a právne poradenstvo, ako majú postupovať v prípadoch omeškaných miezd alebo iných porušení zmluvy zo strany klubu. "V prípade, ak sa akýkoľvek člen obráti na prezidenta ÚFP, člena predsedníctva alebo právnika, tak ÚFP v mene hráčov vypracúva a zasiela výzvu klubu na splnenie neuhradených záväzkov v lehote 10 dní," poznamenal Lukášek.

Podľa právnika ÚFP v súčasnosti neexistuje účinný systém predchádzania platobnej neschopnosti klubov ani systém zabezpečenia vymožiteľnosti pohľadávok voči hráčom. "Inštitút zábezpeky v súčasnom znení a ekonomické záruky, ktoré sú súčasťou licenčných podmienok, sa javia ako neúčinné a nedostatočné. Na druhej strane, Únia ligových klubov (riadiaci orgán najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy, pozn.) nedisponuje a ani nevyužíva žiaden účinný mechanizmus alebo podmienky, ako kontrolovať zmenu vlastníctva v jednotlivých kluboch počas rozbehnutej sezóny, ani ako zabezpečiť riadne plnenie kritérií pre účasť v najvyššej súťaži, ktoré majú nielen chrániť hráčov, ale predovšetkým kvalitu a imidž celej ligy," dodal.

Ako Lukášek podotkol, informácia o nevyplatených mzdách už za október 2019 sa objavila v médiách a bola viackrát verejne potvrdená trénermi či hráčmi FK Senica. Napriek tomu, že ÚFP má v FK Senica iba málo členov, rovnako teraz aj v minulosti pri podobných prípadoch iných klubov, vyvíja iniciatívu pre vyriešenie konkrétnej situácie, aj vo vzťahu k účinnejšiemu nastaveniu systémových záruk. "Zatiaľ čo právny servis pri riešení nedoplatkov funguje bezproblémovo a promptne, tak systémové zmeny nie je možné presadiť bez záujmu SFZ a ÚLK," dodal.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pred niekoľkými týždňami založila nový fond. Jeho cieľom bude pomoc futbalistom, ktorým ich kluby nezaplatili dohodnuté financie. Uvedená suma má pokryť obdobie do decembra 2022, potom kompetentné orgány vyhodnotia funkčnosť novej pomoci. Zriadenie uvedeného fondu má byť podľa FIFA akousi "záchrannou sieťou" pre futbalistov. Lukášek priblížil aj to, ako by malo fungovanie spomenutého fondu FIFA vyzerať v praxi. Zároveň však poznamenal, že vzhľadom na jeho zriadenie iba na začiatku tohto roka zatiaľ nie sú do detailov známe všetky podrobnosti. FIFA však plánuje na obdobie 4 rokov vyčleniť do fondu sumu v priemernej výške 4 milióny eur ročne.

Radosť hráčov Senice po Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

"Každý hráč, ktorého pohľadávka voči klubu sa stala nedobytná z dôvodu bankrotu, reštrukturalizácie, zániku a podobne, môže poslať žiadosť cez ÚFP alebo aj samostatne priamo cez našu strešnú organizáciu FIFPro, v ktorej by mal v stručnosti popísať detaily a priložiť zmluvu a rozhodnutia (alebo iné dokumenty ak rozhodnutia neboli vydané), z ktorých vyplýva, že pohľadávku nie je možné uspokojiť, napriek tomu, že hráč využil všetky dostupné a efektívne formy vymoženia. Žiadosti bude jedenkrát ročne posudzovať komisia zložená zo zástupcov FIFA a FIFPro, ktorá môže priznať každému hráčovi sumu do maximálnej výšky 100-tisíc eur. V praxi však s ohľadom na objem a počet žiadostí pôjde o pomernú časť z celkovej sumy pohľadávky. Tiež je potrebné uviesť, že výlučne ÚFP je v Slovenskej republike členom FIFPro a členovia žiadnych iných organizácii športovcov (napr. LOSS, KLK), ktorí zároveň nie sú členmi ÚFP, nebudú mať zrejme možnosť uchádzať sa o vyplatenie prostriedkov z tohto fondu," skonštatoval.

Podľa Lukášeka je zarážajúce, že zo strany FIFA v spolupráci s FIFPro musel byť na medzinárodnej úrovni vytvorený takýto fond, ktorý bude v zásade sanovať dlhy neporiadnych klubov na národnej úrovni. Jeho zneužitia sa však neobáva. "Fond sa nedá zneužívať ako nástroj úmyselného nevyplatenia nárokov, lebo prostriedky z neho za vyplácajú len pri absolútnej nemožnosti vymoženia, čo je de facto spojené s tým, že daný klub zbankrotoval a ďalej nepokračuje v súťaži. Je asi nepravdepodobné, že kluby by za cenu svojho zániku išli zneužívať vytvorený fond. Na druhej strane ´pákami´ proti nemajetnosti a zadlženosti majú byť účinné systémové opatrenia na národnej úrovni, ktoré vytvárajú národné zväzy. Či už to je zábezpeka na krytie platov hráčov, bankové záruky ako súčasť licenčných podmienok, zrýchlené konania pre vymoženie nárokov na základnú mzdu alebo operatívne zásahy orgánov riadiacich súťaž (odobratie bodov, pozastavenie prestupov, preradenie do nižšej súťaže a pod.). Ide všetko o systém opatrení, ktoré vytvárajú účinnú ochranu na predchádzanie a zmiernenie následkov prípadov, aké dnes vidíme aj v slovenskej najvyššej súťaži," zakončil právnik ÚFP Peter Lukášek.

Viac o téme: FK Senica Platy Únia futbalových profesionálov
  • Autor: © Zoznam
  • FOTO: SITA/Martin Medňanský
  • Zdroj: SITA

Súvisiace články