Ministerstvo prešetrí aktivity Slovenskej lyžiarskej asociácie: Prezident Ivanič reagoval!

Ivan Husár
Ivan Husár

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prešetrí podnety týkajúce sa možných porušení zákona v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA). Uviedli to štátny tajomník pre šport Ivan Husár a hlavná kontrolórka športu Alica Fisterová. Informáciu priniesol na svojom webe rezort školstva.

Pod vedením štátneho tajomníka pre šport sa v stredu uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov sekcie športu ministerstva školstva, predkladateľov podnetov a hlavnej kontrolórky športu. Tá pôsobí nezávisle od sekcie športu ako orgán kontroly. Pozvaní boli aj zástupcovia Slovenskej lyžiarskej asociácie, ktorí sa však nedostavili, a zástupca Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) svoju neúčasť ospravedlnil. "Cieľom stretnutia bolo objasniť a vyriešiť viaceré podania, ktoré naznačujú porušenie zákona v Slovenskej lyžiarskej asociácii. Vzhľadom na to, že sa ich zástupcovia nedostavili, ambícia ministerstva nájsť zmiernenie riešenia sa nenaplnila," uviedol po stretnutí Husár.

Štátny tajomník pre šport na stretnutí objasnil dotknutým osobám zákonný postup ministerstva. Fisterová informovala, že zaradila do plánu kontrolnej činnosti na september prešetrenie skutočností opisovaných v podnetoch proti Slovenskej lyžiarskej asociácii. "Na základe kontrolných zistení bude ministerstvo školstva postupovať v intenciách platnej právnej úpravy," vysvetlil štátny tajomník.

Ministerstvo školstva v tejto súvislosti reaguje aj na informáciu, zverejnenú na webovom sídle Slovenskej lyžiarskej asociácie zo dňa 16. júla o tom, že ministerstvo ukončilo v Slovenskej lyžiarskej asociácii kontrolu. "Táto informácia nie je pravdivá, nakoľko ministerstvo nevykonávalo v uvedenom subjekte kontrolu na mieste. Išlo o kontrolu vykonávanú hlavnou kontrolórkou športu k inému podnetu. Táto kontrola v zmysle zákona o športe nebola do dnešného dňa ukončená," uzavrel Husár.

Prezident SLA Ivan Ivanič reagoval stanoviskom, ktoré asociácia zaslala TASR: "Slovenská lyžiarska asociácia nemá pred verejnosťou čo skrývať. Aj preto som sa ako jej prezident hneď po odvolaní generálneho sekretára snažil o bilaterálne stretnutie so štátnym tajomníkom Ivanom Husárom. Žiaľ neúspešne. Namiesto toho sme dostali pozvanie na stretnutie, ktorého súčasťou mali byť aj ľudia, ktorí ako bežní členovia asociácie posledné roky proti nej len bezdôvodne útočia a snažia sa naštrbiť jej reputáciu. To, že všetky doterajšie súdne spory proti SLA dopadli v jej prospech, zvolávateľa stretnutia akoby nezaujímalo. SLA na toto pozvanie reagovalo listom, ktorý zostal bez odpovede. SLA zároveň trvá na vyjadrení, že kontrola hlavného kontrolóra športu v asociácii nezistila žiadne porušenie zákona o športe a nie je uzavretá len formálne. Vedenie SLA je pripravené stretnúť sa tak so štátnym tajomníkom, ako aj s hlavnou kontrolórkou bez tretích strán a vysvetliť do detailov všetky prípadné podania proti nej. A privítali by sme zo strany štátneho tajomníka MŠ VVŠ SR, aby pri riešení údajných možných porušení postupoval v zmysle platnej legislatívy SR a príslušných zákonov a nie mediálnymi vyhláseniami, ktoré navodzujú dojem, že SLA zákon naozaj porušila, čo poškodzuje dobré meno SLA."


Tagy: Ivan Husár Slovenská lyžiarska asociácia Ivan Ivanič Alica Fisterová

Zdroj:
TASR
Foto:
TASR - Martin Baumann

DISKUSIA