Šport na Slovensku dostáva tvrdý úder: Jasný limit, s ktorým sa nebude hýbať

Ján Mikas (pri mikrofóne)Ján Mikas (pri mikrofóne) Zdroj: SITA/Úrad vlády SR

BRATISLAVA – Každé športové podujatie na Slovensku by mohlo v septembri v jednom momente sledovať v jeho dejisku viac ako tisíc divákov, ak by všetci účastníci disponovali čerstvým negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z detailizovaného nariadenia, ktoré v piatok publikoval Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Športové zápasy a súťaže sú od 1. septembra na Slovensku zaradené medzi rizikové podujatia s tzv. "superšíriteľmi" nového koronvírusu so zákazom podujatí nad 1000 divákov a interiérových nad 500 divákov.

Nariadenie uvádza: "S účinnosťou od 01. septembra 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.  Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín."

Minister zdravotníctva Marek Krajčí a hlavný hygienik SR Jána Mikas vo štvrtok zdôraznili, že opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať na zasadnutiach odborného konzília. Vyvolalo to otázniky, lebo kalendár vrcholných domácich podujatí, predovšetkým ligových, sa počas leta po koronakríze napĺňal. Najvyššia futbalová súťaž je rozbehnutá, popredné hokejové kluby sa chystajú hrať v halách po celom Slovensku prípravný turnaj. V druhej polovici mesiaca sa majú ísť medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska.

Tento pondelok pred zasadnutím Ústredného krízového štábu SR vyvinul iniciatívu splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera. Požiadal, aby bol na zasadnutiach štábu prítomný aj zástupca športu a na druhý deň sa požiadavka realizovala účasťou štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivana Husára. Aj s návrhom, s ktorým deň predtým oboznámili hlavného hygienika SR Jána Mikasa - aby bolo od septembra možné organizovať športové podujatia s účasťou divákov až do 50 percent kapacity hľadiska. Minister zdravotníctva však vo štvrtok zdôvodnil: "Tam ani nie je dôležité, aký veľký je štadión. Dôležité sú interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Oslavy, východ masy ľudí zo štadióna spoločnými priestormi, vytvárajú sa veľké skupiny a častokrát idú spoločne do mesta. Minimálne v mesiaci september budeme obmedzenia na tisíc ľudí vyžadovať.”

V piatok reagovali Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) a Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a vyjadrili znepokojenie nad novými opatreniami proti šíreniu koronavírusu.APHK pripomenula, že obmedzený počet divákov na štadiónoch môže ohroziť fungovanie hokeja na Slovensku. SZĽH tlmočil obavy, že konzílium si neuvedomuje dôležitosť postavenia športu v spoločnosti. Podľa Únie ligových klubov (ÚLK) ide o krutú ranu pre šport a je na mieste otvoriť otázku podpory profesionálnych klubov. ÚLK riadi najvyššiu futbalovú súťaž v krajine.

ÚVZ vydal aj ďalšie nariadenia pre organizáciu hromadných a teda aj športových) podujatí: " -   vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), -     vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,  -     hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, -     zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, -     zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,  -     zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: -     ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,  -     zákaz podávania rúk, -     pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, -     v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, -     zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, -     organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, -     podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, -     v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup."

Viac o téme: Karol Kučera Ján Mikas Marek Krajč
  • Autor: © Zoznam
  • FOTO: SITA/Úrad vlády SR
  • Zdroj: TASR

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy