Spor v lyžiarskom hnutí pokračuje: Plénum SOŠV nevyjadrilo Zväzu slovenského lyžovania podporu!

Anton SiekelAnton Siekel Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Plénum Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) neschválilo na svojom piatkovom 58. valnom zhromaždení uznesenie o Zväze slovenského lyžovania (ZSL) ako organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.

Členovia strešnej organizácie slovenského športu v piatok rozhodovali o uznesení, ktoré malo pomôcť predstaviteľom ZSL uchádzať sa o členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS). Stanovisko SOŠV "na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) s odporúčaním uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu zodpovednú za lyžovanie na Slovensku" však nakoniec neprešlo. Za bolo 40 hlasov, proti 18 a zdržalo sa 41, na prijatie bolo treba 50 hlasov.

"Prišli sme s návrhom uznesenia, ktoré nakoniec v hlasovaní neprešlo. Som rád za diskusiu, za to, že sme mali veľmi dobrú účasť i za to, že jednotliví členovia SOŠV mali možnosť si vypočuť všetky zainteresované strany a samozrejme rešpektujem stanovisko najvyššieho orgánu SOŠV. Budeme sa podľa neho riadiť a budeme takto informovať nielen športovú verejnosť na Slovensku, ale aj ďalšie inštitúcie," uviedol prezident SOŠV Anton Siekel.

Spor v lyžiarskom hnutí tak pokračuje. Po tom, ako sa koncom minulého roka vyostrili spory medzi vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou ZSL. Ministerstvo odobralo štatút národného športového zväzu SLA a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal SOŠV. Vedenie SLA však nesúhlasí s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa asociácie nie je pravda, že z nej odišla väčšina športovcov.

Po piatkovom hlasovaní tak zostávajú kompetencie prihlasovať slovenských lyžiarov na medzinárodné podujatia a ďalšie náležitosti zväzu v rukách SOŠV. "Celý proces zostáva nezmenený, SOŠV bude naďalej vykonávať všetky jemu zverené a delegované povinnosti smerom k medzinárodnej federácii. Budeme sa snažiť to robiť ako najlepšie vieme, ale my nemôžeme nahradiť regulárny národný športový zväz, čo sa týka rozvoja tohto športu. Mrzí ma to, pretože táto situácia sa prenáša na športovcov a nie je to dobrý signál do zahraničia," uviedol Siekel.

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár, ktorý sa zúčastnil celého priebehu zhromaždenia, prisľúbil SOŠV s týmito povinnosťami pomoc: "Budeme im v tom veľmi nápomocní, pokiaľ sa ten stav zatiaľ takto zakonzervuje. Musíme sa čo najskôr stretnúť s predstaviteľmi SOŠV a NŠC a nájsť také riešenie, aby sme tie procesy, ktoré teraz zvládli v podstate v dvoch-troch ľuďoch, mohli posilniť."

Zatiaľ nie je známe, kedy sa patová situácia v slovenskom lyžiarskom hnutí posunie ďalej. "Nepoznám detailne procesy, kedy môže byť táto téma na pôde valného zhromaždenia opäť nastolená. No nemá to nič spoločné s udelením štatútu národného športového zväzu, dnes sa debatovalo o tom, či ZSL môže ísť smerom do FIS alebo nie," uviedol Husár.

Známe nie je ani to, ako sa budú rozdeľovať peniaze zo štátneho príspevku na uznaný šport a či pôjdu priamo súperiacim organizáciám: "Neviem to presne, ale na lyžovanie je to približne 1,1 milióna eur. Z toho sa na tri zimné mesiace vyčlenila nejaká čiastka, ktorá bola predisponovaná na NŠC a z toho sme platili majstrovstvá sveta, Svetové poháre atď., takže tie peniaze tam sú. Toto budeme musieť podrobne vyriešiť, musíme to urobiť zákonným postupom a tie peniaze určite nepôjdu nikomu inému ako lyžovaniu."

Siekela mrzelo, že plénum sa v piatok nedokázalo v otázke sporu v slovenskom lyžovaní rozhodnúť a množstvo delegátov sa zdržalo hlasovania. "Akékoľvek jasné rozhodnutie by som privítal. Rozhodnutie, ktoré vyšle signál, že mi na výbore vieme prijať stanoviská, i keď sú ťažké. Nie je to len o oslavách športových úspechov, ale aj o týchto situáciách. Navrhli sme prijať uznesenie, v ktorom by SOŠV získal mandát pléna na to, aby sme mohli informovať FIS, že ZSL je organizácia, ktorá je pripravené prevziať na seba zodpovednosť zástupcu slovenského lyžovania v medzinárodných štruktúrach. Apeloval som na delegátov, aby sme sa nebáli povedať svoj názor a aby sme vyslali jasný signál do zahraničia, že na Slovensku si vieme spravovať svoje veci sami. Nestalo sa tak. Mnohí delegáti zostali nerozhodnutí. Spravili sme maximum, spravili sme, čo bolo našou povinnosťou a budeme pokračovať v tejto diskusii. Súčasný stav poškodzuje najviac našich športovcov," dodal.

V pondelok sa na podnet SOŠV uskutočnilo stretnutie všetkých strán, pričom strešná organizácia navrhla dočasné riešenie, podľa ktorého by sa rozdelili kompetencie tak, že na jednej strane by boli alpské disciplíny a na druhej severské disciplíny. "Je to jedna z možností, určite nie najlepšia, ale lepšia ako súčasný stav. Na základe presných pravidiel i financovania týchto odvetví sa mohol začať proces zbližovania. Keď je toho schopná slovenská kanoistika, plavci, tak si kladiem otázku, prečo nie slovenské lyžovanie. Na tom stretnutí nebol priestor na dohodu, možno aj v očakávaní nejakého záveru z dnešného zhromaždenia," dodal Siekel.

Výkonný viceprezident ZSL Ladislav Smolen si želal, aby presvedčili viac delegátov. "Hlasovanie rešpektujeme, pretože sme sa zúčastnili a mali sme rovnaké práva ako druhá strana. Počet hlasov, ktoré hlasovali za nás, bol 40, počet proti 18 a zdržalo sa 41. Nebudem klamať, že sme trošku rozčarovaní z počtu zväzov, ktoré sa zdržali, ale ako povedal prezident Siekel, je to ich osobná zodpovednosť. To je v poriadku. Pre nás sa v podstate nič nemení, budeme pokračovať v tom, čo sme začali. Je fakt, že proces afiliácie do FIS sa v tejto chvíli určite pribrzdil, ale my sa v žiadnom prípade nevzdávame. Ak sme nepresvedčili 41 hlasov, teda 28 zväzov, tak musíme niečo zlepšiť a veríme, že ak bude proces afiliácie pokračovať v budúcnosti, dokážeme presvedčiť aj tých nerozhodnutých, že naša práca má význam," reagoval na rozhodnutie.

Piatkové valné zhromaždenie sa pre pandémiu koronavírusu konalo premiérovo online a plénum SOŠV na ňom rozhodovalo aj o ďalších témach. Úvodné slovo programu mal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislav Gröhling: "Situácia v slovenskom lyžovaní presiahla hranice športových zväzov aj hranice Slovenska. Snažili sme sa priviesť aktérov z oboch strán k zmieru, ale nepodarilo sa to a museli sme využiť aj krajné zákonné prostriedky. Ministerstvo a sekcia športu budú aj naďalej rešpektovať autonómiu občianskych združení, ale budú dohliadať na to, aby sa konalo čestne. Budeme rešpektovať rozhodnutie pléna SOŠV."

Členovia SOŠV v piatok schválili Výročnú správu o činnosti SOŠV za predošlý rok, vrátane správy o hospodárení SOŠV. Taktiež správy činnosti dcérskych spoločností SOŠV – Slovenskej olympijskej marketingovej (SOM), a.s., Sport Event, s.r.o., a Nadácie SOŠV, rovnako ako dozorných rád SOŠV a SOM, a.s. Schválením prešiel aj rozpočet na rok 2021. Olympijský výbor počíta s príjmami vo výške 7.382.103 eur, výdavkami 7.334.580 a predpokladaným ziskom 47.523 eur. Plénum sa venovalo aj úprave stanov - nový limit maximálneho počtu funkčných období v orgánoch SOŠV stanovilo na tri a vekový limit na kandidovanie do orgánov SOŠV na 75 rokov. Valné zhromaždenie odsúhlasilo aj zmenu sídla SOŠV a dlhodobý prenájom priestorov zrekonštruovaného Domu športu. Účastníci zhromaždenia sa zoznámili aj so závermi prvej fázy tvorby Stratégie športu 2030.

Valné zhromaždenie bolo prvé z troch tohtoročných. Druhé by sa malo konať v júli a malo by schváliť zloženie slovenskej výpravy na OH v Tokiu. Novembrové, jubilejné 60., bude volebné. Pôvodne sa volebné VZ malo konať v novembri 2020, ale pre nemožnosť stretnutia účastníkov sa mandát prezidenta, výkonného výboru aj ombudsmana SOŠV výnimočne predĺžil zo štyroch rokov na päť.

Viac o téme: Anton Siekel
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: TASR