Zásadné zmeny v slovenskej cyklistike: Na programe boli viaceré body, padlo aj meno Peter Sagan

Riaditeľ pretekov Okolo Slovenska a prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter PrivaraRiaditeľ pretekov Okolo Slovenska a prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Zástupcovia cyklistiky sa v sobotu 27. januára stretli na zasadnutí najvyššieho orgánu Slovenského zväzu cyklistiky – Konferencie SZC.

Na programe rokovania bola zmena stanov, zmeny v členských a licenčných poplatkoch, nová smernica o centrách talentovanej mládeže i rozpočet pre rok 2024.

Už každoročne sa zástupcovia klubov v tomto období stretávajú na výročnej konferencii, aby vyhodnotili predchádzajúcu sezónu a dali "zelenú" plánom pre ďalšie obdobie. Po minuloročnom zvolení Petra Privaru za prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky na ďalších päť rokov sa tento rok program týkal viac organizačných záležitostí a každodenného života klubov.

Jedným zo zásadných bodov bola smernica o Centrách talentovanej mládeže, ktorej aplikácia do praxe by mala priniesť viac úspechov na medzinárodnom fóre v juniorských a seniorských kategóriách.

Rokovania otvorili voľby komisií pre priebeh konferencie a odovzdávanie plakiet jubilujúcim členom - Anne Oroszovej, Karolovi Vogelovi, Pavlovi Miazdrovi a Stanislavovi Klimešovi. Po nich predniesol správu o činnosti zväzu prezident Peter Privara. V nej vyzdvihol výkony cyklistov, ktorí zviditeľnili Slovensko svojimi výsledkami.

Slová vďaky

V cestnej cyklistike poďakoval Petrovi Saganovi za úspešnú reprezentáciu krajiny počas jeho aktívneho pretekania a poprial mu veľa šťastia v horskej cyklistike. Vyzdvihol aj Martina Svrčeka a jeho bronzovú medailu na MS do 23 rokov. V cyklokrose vyzdvihol najmä výkony Viktórie Chladoňová a Sofie Ungerovej, ale i ďalších, ktorí priniesli na Slovensko úspešné výsledky.

Slová vďaky adresoval prezident SZC aj organizátorom podujatí všetkých odvetví a rozhodcom, ktorí napriek ťažkým časom pokračovali v tejto práci a dali tak našim jazdcom príležitosť na medzinárodné porovnávanie. Prezident tiež informoval prítomných o náraste dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, vďaka ktorej bude SZC v roku 2024 pracovať s rozpočtom 2.606.643 eur.

Priblížil i veľké podujatia tejto sezóny - po organizačnej stránke „veľkých podujatí“ sa fanúšikovia cyklistiky môžu opäť tešiť na C1 dráhové preteky v Prešove, svetový pohár juniorov pod taktovkou Tomáša Baláža v okolí Tlmačov a už tradične preteky Okolo Slovenska.

Na snímke generálny riaditeľ Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Dano Veselský

"Prvý rok z môjho päťročného volebného obdobia hodnotím ako veľmi úspešný. Potešil ma najmä zisk dvoch medailí z vrcholných podujatí. Dobré výsledky sme dosahovali najmä v mládežníckych kategóriách vo všetkých odvetviach, čo je prísľubom pre slovenskú cyklistiku do budúcna.

S veľkým optimizmom sledujeme vznik nového ministerstva cestovného ruchu a športu, šport bude mať konečne dôstojné miesto v spoločnosti. Taktiež bol vyslovený verejný prísľub politikov, že rozpočty zväzov budú navýšené a podporu dostanú aj tradičné športové podujatia.

Slovenský zväz cyklistiky už začal rokovania s kompetentnými o pokračovaní výstavby Národného cyklistického centra, ktoré bolo predchádzajúcou vládou z nám bližšie neurčených dôvodov zastavené. Bez potrebnej infraštruktúry budeme len ťažko prinášať v budúcnosti dobré umiestnenia na vrcholných podujatiach," povedal Peter Privara, prezident SZC pri hodnotení prvého roku v novozvolenom období a zároveň priblížil rozbiehajúce práce a rokovania pre ďalšie obdobie.

Ekonomická situácia zväzu

Ekonomickú situáciu zväzu priblížila jeho generálna sekretárka Katarína Jakubová. "Každý nárast rozpočtu v momentálnej ekonomickej situácii nás poteší. Verím, že aj avizované sľúbené navýšenie zo strany štátu sa uskutoční, čo nám veľmi pomôže zvládnuť zabezpečenie vrcholných podujatí našej reprezentácie. Porovnávanie rozpočtov európskych krajín s nami je veľmi náročné.

Škandinávske krajiny a krajiny Beneluxu majú násobne vyššie rozpočty a kvalitnú infraštruktúru a naopak, sú krajiny, ktoré majú výrazne nižší rozpočet ako my. Najväčšou nevýhodou pre slovenskú cyklistiku je malý príjem zo súkromného sektora, nakoľko je to v zmysle legislatívy pre sponzorov nevýhodné."

Generálny riaditeľ medzinárodných cyklistických Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zmeny v smernici o Centrách talentovanej mládeže vysvetlil Michal Rohoň, metodik a športový riaditeľ mládeže: "Zásadné zmeny v Smernici CTM došli po spoločnom zasadnutí Trénersko-metodickej komisie, Oponentskej komisie pri CTM a klubov v systéme CTM – rýchlostná cyklistika. Išlo najmä o zvýšenie koeficientu pre najstaršiu kategóriu v systéme, to bolo potrebné zohľadniť aj pri hodnotení výsledkov z vrcholných podujatí.

Poslednou veľkou zmenou bola odmena klubov CTM za výchovu športovca do seniorskej cyklistiky podľa schválených kritérií. Okrem týchto zmien v rýchlostnej cyklistike došlo k posunutiu vekovej kategórie v systéme BMX Racing a jedna technická úprava hodnotiacej tabuľky pre trial.

V praxi by to malo priniesť to, čo už aktuálna smernica začala prinášať. A to úspechy v najstaršej kategórií na medzinárodnom fóre, čo v končenom dôsledku prináša vyššiu pravdepodobnosť zisku a vyššieho podielu v rámci príspevku uznaným športom."

Podpora pre kvalitných juniorov

Rohoňove slová doplnil Martin Fraňo, športový riaditeľ kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica a zároveň člen výkonného výboru SZC.

"Cieľom je podporiť výchovu kvalitných juniorov a jazdcov do 23 rokov, ktorí sa chcú ďalej profesionalizovať v tomto športe. Kluby, ktorých pretekári prinesú výsledky z vrcholových podujatí UCI kategórií, príp. ich pretekári budú v prvej desiatke, päťdesiatke, čo stovke UCI rebríčka, resp. v prípade kvalifikačného procesu ako v dráhovej cyklistike sa dokážu kvalifikovať na majstrovstvá sveta, a rovnako kluby, ktoré vychovajú pretekára worldtour, prokontinentálnych alebo kontinentálnych celkov budú lepšie hodnotené a s tým je samozrejme spojená i finančná podpora klubu.

Samozrejme, aktívna zostáva i podpora mládežníckych kategórií, ale v porovnaní dôležitosti sú určite viac smerodajné výsledky juniorov a jazdcov do 23 rokov, čo sú kritéria hodnotenia výsledkov na úrovni štátu. A práve na ne týmto chcem upriamiť pozornosť našich klubov.“ 

Informoval Slovenský zväz cyklistiky. 

Viac o téme: Peter Privara SZC Slovenský zväz cyklistiky Martin Fraňo
  • Autor: © Zoznam/
  • Zdroj: TASR
Staršie správy

Videá