Lyžiarska asociácia reaguje: Zuzulovci zavádzajú

Timotej Zuzula
Timotej Zuzula

BRATISLAVA - Slovenská lyžiarka Veronika Zuzulová a jej tím svojou tlačovou konferenciou po skončení sezóny zrejme zasiahli "citlivé miesto" Slovenskej lyžiarskej asociácie. Zväz zareagoval vyhlásením, ktoré uvádzame v plnom znení a ktorého autor je bohužiaľ neznámy.

"SLA poskytuje toto oficiálne vyjadrenie ako reakciu na TB Veroniky Zuzulovej 29.3.2012, nechceme ďalej hrať hru tímu Zuzulovej najmä preto, aby sme nepoškodili jej budúcu kariéru. Nemáme záujem víriť prach na neexistujúcich kauzách."

"SLA je nepríjemne zaskočená obsahom TB, kde namiesto prezentácie úspechov v sezóne, svojich športových výkonov, bola prezentovaná SLA v negatívnom svetle, dehonestovaná práca dobrovoľných funkcionárov a to prostredníctvom vlastnej pretekárky. SLA nikdy mediálne neprezentovala problémy v súvislosti s tímom Zuzulovej, pretože nechcela poškodiť záujmy pretekárky. Na úvod si dovoľujeme uviesť, že výsledky Veroniky Zuzulovej si SLA veľmi váži, nikdy ju účelovo nepoškodzovala a nesnažila sa znepríjemňovať jej "športový život". Vyjadrenia sú účelové, nepravdivé a zavádzajúce, zo strany zväzu vždy išlo a aj v prípade ostatných reprezentantov vždy pôjde len o dodržiavanie dohody o športovej reprezentácii, ktorú má Veronika Zuzulová podpísanú so SLA do 31.5.2012, a sama vyhlásila, že ju plne rešpektuje.

Na margo prichádzajúcich osočujúcich e-mailov členom Predsedníctva SLA (aj bývalým) si dovoľujeme uviesť, že členovia Predsedníctiev ôsmych odborných úsekov, ako aj členovia Predsedníctva SLA pracujú v SLA ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu, väčšina z nich si neuplatňuje ani cestovné náhrady, nehovoriac o diétach a iných náhradách. Pracujú pre SLA, aby vrátili športu to, čo niekedy od neho sami dostali, iní z nadšenia pre šport. SLA má 4 profesionálnych (platených) zamestnancov. SLA nesídli v Hoteli Hilton v Bratislave, má sídlo vo Vysokých Tatrách (Nový Smokovec 44, kolkáreň) a nemá zriadenú inú pobočku. Webové sídlo SLA je www.slovak-ski.sk, nie www.slz.sk.

Časová následnosť udalostí:
1.) November 2011 - SLA vyžadovala od Veroniky Zuzulovej, členky reprezentačného družstva, plnenie dohody o reprezentácii. Neplnila ju najmä v bode rešpektovanie partnerov SLA (na reklamných plochách, ktoré patria SLA prezentovala svojich vlastných partnerov) a predloženie úplného zoznamu individuálnych partnerov. Nakoľko tím argumentoval, že oblečenie pretekárky je hotové a preto partnerov už nemôže doplniť, navrhol Marino Mersich, člen predsedníctva SLA a ÚAD, ako kompenzáciu za využívanie reklamných plôch patriacich SLA pre účely prezentácie individuálnych partnerov Veroniky Zuzulovej, aby sa Veronika vzdala 30% dotácie z rozpočtu ÚAD v prospech mladých talentov (3024 €). Toto riešenie bolo zamietnuté T. Zuzulom. (partneri SLA boli oznámení tímu 31.8.2011). SLA nenavrhovala vzdať sa financií bezdôvodne, ale ako kompenzáciu neplnenia časti dohody.

2.) 13. december 2011 - Veronika Zuzulová požiadala SLA o schválenie prestupu do tretej krajiny 13.12.2011, teda dva týždne pred zasadnutím disciplinárnej komisie. Dôvody a príčiny žiadosti sa menili. V prvej žiadosti uviedla ataky a tlaky na svoju osobu zo strany ÚAD. Druhá žiadosť prednesená osobne jej zástupcom R. Magátom, apelovala na skutočnosť, že Veronika sa vydáva a nebude prítomná na Slovensku, teda nebude môcť plniť všetky body dohody. SLA nevidí v tomto prípade dôvod na prestup a dôvod reprezentovať inú krajinu, veď Veronika už dlhší čas býva vo Francúzsku. Na otázku, či teda bude pretekať za Francúzsko, SLA dostala odpoveď, že zverejnia názov krajiny po schválení žiadosti o prestup a že ide o tretiu krajinu (ani Francúzsko, ani Slovensko). Po negácii uvedených dôvodov, kde SLA prejavila vôľu zohľadniť a riešiť danú situáciu, uviedol T.Zuzula zase iný dôvod - finančné zabezpečenie a financovanie celej prípravy pretekárky treťou krajinou. Dnes ako dôvod prestupu neuvádza nedostatok financií na prípravu, trápi ho povinnosť odviesť 10% z finančného plnenia pre SLA a rozhodnutie disciplinárnej komisie o zákaze športovej činnosti, o ktorom v tej dobe ešte nikto netušil, že vôbec bude. Tieto dôvody sú pre SLA neopodstatnené, medzinárodné pravidlá navyše nedovoľujú prestup pretekára do inej krajiny z dôvodu „importu“.

O čo tu teda vlastne ide???
Nezačína sa prejavovať aj strach z toho, že mladé úspešné talenty (Vlhová, Lukáčová, Žampa) zatienia výsledky Veroniky a najmä, budú si tiež právom nárokovať na podporu zo strany SLA??? Alebo ide o snahu zrealizovať prestup do tretej krajiny za každú cenu???

3.) 23.12.2011 - Pán Zuzula vyhlásil, že Veronika nemusí dohodu plniť, vyhlásil dohodu za neplatnú, pretože ju nepodpísala Veronika, ale on jej menom.

4.) 28.12.2011 - Na základe vyhlásenia p.Zuzulu v prítomnosti Veroniky o neplatnosti zmluvy, bolo zvolané zasadnutie disciplinárnej komisie, vydanie rozhodnutia. SLA na základe dohody s T.Zuzulom dodržiavala informačné embargo. Toto embargo sa rozhodla dodržiavať aj po ukončení sezóny, snaží sa veci vyriešiť mimo televíznych kamier.

5.) Január 2012 - Veronika Zuzulová doručila SLA odvolanie voči rozhodnutiu a vyhlásenie, že plne rešpektuje dohodu, zaslala čiastočné plnenie dohody. Veronika Zuzulová doručila SLA oznámenie, že jej zástupcom je Marián Kočner.

6.) Február 2012 - SLA zmenila na základe prejavenej vôle pretekárky a doručeného čestného prehlásenia rozhodnutie disciplinárnej komisie, čím Veronika mohla štartovať na SP Maribor.

K vyjadreniu, že SLA odmietla Veronike Zuzulovej zvýšiť štátnu dotáciu: Veronika Zuzulová dostala dotáciu zo SLA vo výške 40080 €. 30 000 € ako dotáciu na prípravu vybraného športovca, 10 080 € ako člen RDA (všetko prostredníctvom SLA, nie SOV). Má teda o 30 000€ vyššiu podporu zo strany SLA ako ostatní členovia RD A. Navyše má štátom hradenú mzdu a odvody, ako aj mzdu trénera. SLA malo a má záujem na vyriešení finančnej situácie Zuzulovej. Preto prostredníctvom pána Mersicha SLA ešte v novembri 2011 požiadalo p. Zuzulu, aby dokladovala všetky príjmy zo sponzorských zmlúv, čo je mimochodom povinnosť, ktorá jej vyplýva z reprezentačnej dohody, aby sa obe strany mohli zaoberať o skutočnými číslami, pretože náklady na prípravu, ktoré uvádza tím Zuzulovej, sú vyčíslene vždy inak (raz je to 100 000 €, potom 300 000 € a následne 350 000 €) T. Zuzula túto možnosť zamietol. Na ktorej strane je neochota dohodnúť sa???

Podľa medzinárodných pravidiel, ktoré je povinný rešpektovať každý člen FIS, je SLA majiteľom všetkých reklamných plôch na pretekárovi. SLA odstúpilo 50% svojich plôch na oblečení a 100% lukratívnej reklamnej plochy na prilbe v prospech pretekárov za predpokladu, že dohoda bude plnená obojstranne, teda pretekár za tieto plochy odvedie na SLA len 10%. Pravidlo, ktoré hovorí o povinnosti pretekára odvádzať 10% z finančného plnenia z individuálnych s ponzorských zmlúv vzniklo tiež z dôvodu kolobehu financií. Dnešní vrcholoví pretekári boli v mladosti podporovaní zo štátnych financií prostredníctvom vtedajšieho SLZ. Po problémoch v SLZ, kedy ho suploval SOV, prišla SLA, ktorá sa snaží zaviesť systém. Tento systém funguje v iných štátoch, dokonca je úplne bežný. Špičkoví pretekári odvádzajú 10-20% svojmu zväzu. Je to akási odplata za to, že aj oni boli podporovaní... Na tvrdenie, že Veronika má zväzu zaplatiť viac, ako od neho dostala, je len jedna odpoveď: Ak niekto tvrdí, že Veronika Zuzulová odvedie zväzu viac ako dostala (40080€) a povinnosť odvádzať je 10%, tak jej príjem zo zmlúv musí byť viac ako 400 800€. Či sa tieto tvrdenia zakladajú na pravde, nie je SLA známe, pretože Veronika nesplnila povinnosť predloženia kópií zmlúv.

Celkové dotácie pre Veroniku za celú jej kariéru (od 14 rokov) boli viac ako 20 000 000 SKK /takmer 700 000 € štátnych prostriedkov. Jej dotácie len od 14-rokov do teraz od štátu, sa rovnajú cca 3,5 ročnej dotácie celého UAD (všetkých športovcov vrátane Veroniky – od 5 ročných detí po veteránov)! Jedným z návrhov nového financovania v športe je aj zavedenie štatútu profesionálneho športovca, kde športovec, ktorý presiahne príjem 50 000€ nebude dostávať podporu zo štátu.

Správanie sa p. Zuzulu nielen voči SLA, ale aj voči ostatným pretekárom a funkcionárom, ktorí nie sú vo vedúcich postoch, však už prekročilo všetky hranice športovej etiky, nehovoriac o správaní sa špičkového trénera v duchu „fair play“. Čo je teda pravdepodobným cieľom celej TB 29.3.2012?

Keďže ani tím Veroniky Zuzulovej nevie uviesť relevantné dôvody na prestup do inej krajiny (ataky, vydaj, peniaze), ktoré by SLA mohla akceptovať, avizoval jej splnomocnený zástupca pán Kočner ovplyvnenie verejnej mienky v prospech Veroniky Zuzulovej, čo celý tím Veroniky Zuzulovej pravdepodobne zrealizoval na TB 29.3.2012. SLA v konečnom dôsledku víta prehlásenie Veroniky, že zostáva pretekať za Slovensko a samozrejme dúfa, že bude príkladom všetkým športovcom nielen svojimi výkonmi na svahoch, ale aj morálnym prístupom a čestným dodržiavaním dohôd a osobným prístupom k mládeži, ako je to zvykom aj u ostatných veľkých športovcoch.

Všetci dobrovoľní funkcionári napriek osočovaniu a dehonestovaniu svojej dobrovoľnej práce, ktorú si často financujú z vlastných prostriedkov sa budú ďalej zasadzovať za presadzovanie transparentných pravidiel, potrebných hlavne na podporu a rozvoj talentov a budúcich vrcholových pretekárov a lyžovania. Rozhodnutia SLA boli legitímne, v súlade s vnútornými poriadkami a smernicami, a SLA bude ďalej trvať na plnení pravidiel všetkými, bez ohľadu na postavenie športovca vo svetovom rebríčku."


Zdroj:
TASR
Foto:
SITA

DISKUSIA