Janka Gantnerová

Jana Gantnerová
Lyžovanie
Osobnosti slovenského lyžovania vyzývajú na hľadanie spoločnej cesty: Prestaňte vzájomne bojovať!

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Deväť osobností histórie slovenského lyžovania vyzvalo predstaviteľov Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) i Zväzu slovenského lyžovania...