Pravidlá hokeja a pravidlá MS od roku 2012

 Zdroj: SITA

Počuli ste už rôzne hokejové výrazy a nerozumiete im? Čudujete sa prečo rozhodca píska a čo má vlastne za problém? V tomto článku vám vysvetlíme pravidlá obľúbeného športu na ľade a pozrieme sa aj na nové pravidlá Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji od roku 2012.

 

 

 

 

Všeobecné pravidlá

Každé družstvo môže mať na ľade maximálne 6 hráčov, pričom každé družstvo smie mať na ľade iba jedného brankára. Tohto brankára možno odvolať a nahradiť ho ďalším hráčom. Takýto hráč ale už nemá výhody brankára.

Každý zápas pozostáva z 3 tretín, pričom každá z nich trvá 20 minút čistého času. Prestávky medzi tretinami trvajú 15 minút. Družstvá si po každej tretine resp. prestávke menia strany.
Hrací čas začína plynúť od momentu vhodenia puku a zastavuje sa zakaždým hvizdom píšťalky rozhodcu. Počas prestávok je usporiadateľ povinný upraviť ľadovú plochu.

Predĺženie nastáva vtedy, ak sa hrá play-off stretnutie počas ktorého sa v riadnom hracom čase nezrodí víťaz. Predĺženie trvá v zásade 10 minút čistého času a ak ani počas tohto trvania družstvo nestrelí gól nasledujú trestné strieľania. Ak počas predĺženia jedno družstvo strelí gól, stretnutie sa končí jeho víťazstvom.

Začiatok zápasu a tretín

Zápas sa začína vhadzovaním puku na bod v strede ľadovej plochy. Rovnakým spôsobom začína každá tretina a predĺženie. Družstvá musia začať stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici. Družstvá si musia vymeniť strany v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.

Striedanie

Hráči sa môžu striedať kedykoľvek počas hry za predpokladu splnenia všetkých podmienok .

 • Hráč ktorý strieda sa musí nachádzať vnútri územia, ktoré je ohraničené dĺžkou hráčskej lavice a 3 m vzdialenej od mantinelu.
 •  Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s pukom alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na ľade, musí nasledovať trest. Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry alebo hráč odchádzajúci z hry sa dotkne puku náhodne a neúmyselne, hra sa nepreruší a trest sa neuloží.
 • Potrestaný hráč, ktorý má byť vystriedaný po skončení trestu, musí pred vystriedaním odísť po ľade k svojej hráčskej lavici.
 • Po prerušení hry musí hosťujúce družstvo okamžite poslať na ľad hrajúcu zostavu a nesmie ju zmeniť dovtedy, pokiaľ hra znovu nepokračuje. Domáce družstvo potom môže vykonať striedanie hráčov, ale nesmie spôsobiť zdržanie hry.
 • Ak pri striedaní niektoré družstvo spôsobí neprimerané zdržanie, hlavný rozhodca musí nariadiť družstvu, ktoré sa previnilo, aby hráči okamžite zaujali svoje miesta a ďalšie striedanie nepovolí.
 • Striedajúci  brankár musí byť vnútri územia ohraničeného príslušnou hráčskou lavicou a 3 metrovou vzdialenosťou od mantinelu. Predtým, ako sa striedanie uskutoční, musí byť striedaný brankár alebo hráč mimo hry.

Ofsajd

Do útočného pásma nesmie vstúpiť hráč útočiaceho družstva skôr ako puk. Rozhodca pri posudzovaní ofsajdu posudzuje:

 • postavenie korčúľ hráča - hráč je v ofsajde, keď má obidve korčule za modrou čiarou vo svojom útočnom pásme skôr, ako celý puk prejde cez modrú čiaru
 • postavenie puku - celý puk musí byť za modrou čiarou v útočnom pásme.
 • Pri porušení tohto pravidla rozhodca musí prerušiť hru a vhadzovať puk:
 • na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak puk za modrú čiaru zaviedol útočiaci hráč
 • na mieste, z ktorého útočiaci hráč prihral alebo vystrelil puk za modrú čiaru
 • na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme útočiaceho hráča, ak podľa mienky hlavného alebo čiarového rozhodcu, hráč spôsobil ofsajd úmyselne.

Zakázané uvoľnenie 

Rozhodujúca pri tomto pravidle je červená čiara, ktorá rozdeľuje hraciu plochu na dve polovice. Rozhodujúcim faktorom pri posudzovaní zakázaného uvoľnenia je miesto posledného kontaktu s pukom toho družstva, ktoré malo puk. Ak hráč vystrelí alebo usmerní puk zo svojej polovice ľadu za bránkovú čiaru súperovho družstva, hra sa preruší a rozhodca signalizuje zakázané uvoľnenie. Zakázané uvoľnenie neplatí ak sa uvoľňuje hráč, ktorého družstvo má na hracej ploche menej hráčov resp. je v oslabení. Po odpískaní zakázaného uvoľnenia sa vhadzuje na tom koncovom bode pre vhadzovanie brániaceho sa družstva, ktorý je bližšie k miestu posledného kontaktu s pukom.

 

Gól je uznaný:

 • ak puk z hokejky hráča útočiaceho družstva prejde za bránkovú čiaru medzi hornou a bočnými žŕdkami bránky
 • ak puk akýmkoľvek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva
 • ak sa po strele útočiaceho hráča puk odrazí do bránky od akejkoľvek časti spoluhráča
 • ak puk vnikne do bránky v čase, keď bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, keď podľa mienky hlavného rozhodcu mal hráč dostatok času na opustenie bránkoviska
 • ak po tom, ako sa puk stal v bránkovisku voľný, hokejkou ho dopraví do bránky útočiaci hráč
 • ak sa puk priamo odrazí od korčule útočiaceho alebo brániaceho hráča.

Puk mimo hracej plochy

Ak sa puk ocitne mimo hracej plochy alebo sa dotkne akejkoľvek prekážky nad ľadovou plochu, rozhodca hru preruší a vhadzuje puk na mieste, odkiaľ bol vystrelený alebo odkiaľ sa puk odrazil, ak pravidlá nehovoria inak. Ak hráči v boji o puk náhodne puk priľahnú resp. hráč spadne na puk a hlavný rozhodca stratí puk z dohľadu, musí ihneď hru prerušiť, pričom vhadzovať sa bude na bode, kde bola hra prerušená.

Hra so zdvihnutou hokejkou

Hráč nesmie hrať s hokejkou počas zápasu nad úrovňou ramien. Ak útočiaci hráč strelí gól hokejkou nad úrovňou hornej tyčky bránky, gól nie je uznaný.
Zastavenie alebo zrazenie puku hokejkou nad úrovňou ramien je zakázané; hra sa preruší a vhadzovať sa bude na jednom z koncových bodov na vhadzovanie družstva, ktoré sa previnilo, s výnimkou, že:

 • puk je zrazený k protihráčovi, a potom hra pokračuje, pričom hlavný rozhodca musí použiť signál „nie“,
 • hráč brániaceho sa družstva, zrazí puk do vlastnej bránky, a vtedy sa uzná gól 

 

Viete ako by mal byť správny hokejista oblečený ?

Nový formát hry na MS v hokeji 2012

S prichádzajúcimi majstrovstvami sveta v hokeji 2012, ktoré sa uskutočnia v dvoch hokejových veľmociach Fínsku a Švédsku, prichádza na rad aj nový formát: 16 účastníkov bude rozdelených do dvoch skupín po 8 tímov, ktoré budú nasadené podľa aktuálneho svetového rebríčka IIHF. V skupinách odohrajú vzájomné zápasy každý s každým, čo znamená že každé družstvo v základnej časti odohrá 7 zápasov. Tímy ktoré sa v skupine umiestnia na 5 až 7 mieste sa s majstrovstvami lúčia a tímy ktoré skončia v skupine na poslednom mieste, vypadávajú do I. divízie. Prvé 4 mužstvá v skupinách postúpia do štvrťfinále, ktoré sa odohrá stále v rámci skupín a teda A1-A4, A2-A3, B1-B4 B2-B3. Víťazné tímy sa ďalej stretnú v semifinálových dueloch, ktoré sa už budú hrať klasickým krížovým spôsobom medzi skupinami. Takže v semifinálových zápasoch sa proti sebe pobijú tímy z A a B-skupiny. To sú všetky nové zmeny vo formáte majstrovstiev svete v ľadovom hokeji a zvyšná časť turnaja prebehne nezmeneným spôsobom. Víťazi semifinále budú hrať o zlato, porazení o bronz.

 

Takýto herný formát zvýši počet zápasov s doterajších 56 na 64 a odstráni súčasné osemfinálové skupiny, ktorých hlavnou nevýhodou bolo nejasnosť termínov a miesta zápasov jednotlivých teamov, čo spôsobovalo ťažkosti pri predaji vstupeniek na jednotlivé zápasy.

Zloženie základných skupín MS 2012

A-skupina (Helsinki) : Fínsko, Kanada, USA, Švajčiarsko, Slovensko, Bielorusko, Francúzsko, Kazachstan

B-skupina (Stockholm) : Švédsko, Rusko, Česko, Nemecko, Nórsko, Lotyšsko, Dánsko, Taliansko

 • Autor: © Zoznam
 • FOTO: SITA
 • Zdroj: FL

Videá

 
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy