Program Slovenska na MS v hokeji 2019

Program Slovákov na MS v hokeji 2019 - Rozpis zápasov

10.5.2019 20:15 USA - Slovensko Košice  
11.5.2019 20:15 Slovensko - Fínsko Košice  
13.5.2019 20:15 Slovensko - Kanada Košice  
15.5.2019 20:15 Nemecko - Slovensko Košice  
17.5.2019 16:15 Francúzsko - Slovensko Košice  
18.5.2019 20:15 Veľká Británia - Slovensko Košice  
21.5.2019 16:15 Slovensko - Dánsko Košice