Čo je pri kúpaní povolené a čo je zakázané

 Zdroj: sxc.hu

Jazerá, priehrady a umelé kúpaliská na Slovensku ponúkajú pre svojich návštevníkoch v horúcich letných mesiacoch miesto pre oddych a rekreáciu. Populárne sú najmä jazerá v okolí Bratislavy a na juhu Slovenska, ktoré sa vyznačujú čírou vodu vďaka štrkovému podložiu. Priehrady na našom území vznikli v minulom storočí na mnohých našich riekach a dodnes sa tešia z množstva návštevníkov. Po čase bolo v ich okolí vybudovaných množstvo rekreačných zariadení, ktoré ponúkajú možnosti na kúpanie a vodné športy. Umelé kúpaliska sa taktiež tešia veľkej obľube u Slovákov, ktorý ich každoročne v letných mesiacoch navštevujú. Napriek tomu že mnoho z nás už navštívilo niektoré zo spomínaných zariadení, nevieme o základných príkazoch či zákazov, ktoré platia v týchto strediskách.

Zákazy a povolenia vo vodných areáloch

 

Z hygienicko-bezpečnostných dôvodov majú vstup na umelé kúpaliská a vodné nádrže vstup zakázaný osoby s infekčnými, prenosnými chorobami a chorobami vzbudzujúcimi odpor  a osoby zahmyzené.

Vo väčšine kúpalísk si prevádzkovatelia vyhradzujú právo odmietnuť vstup osobám viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových a psychotropných látok a návštevníkom, ktorých návšteva by mohla narúšať poriadok, bezpečnosť prevádzky a čistotu vody. 

Kryté plavárne a umelé kúpaliská majú zákaz skákania do vody, prípadne majú na to striktne vymedzený priestor. Ďalej je v týchto priestoroch zakázané používať nafukovačky s výnimkou nafukovacích plávacích kolies prípadne rukávnikov.

Vo vymedzených priestoroch v okolí bazénov sa obzvlášť zakazuje konzumácia jedál, fajčenie a  behanie okolo bazénov, z dôvodu možného pošmyknutia alebo prípadného znečistenia vody v bazéne.

Vo väčšine areálov určených na letnú rekreáciu je zakázané: kričať, pískať, robiť hluk, behať, vzájomne sa potápať a zrážať druhé osoby do bazénu, chovať sa odporujúco zásadám bezpečnosti a mravnosti, trhať kvety a stúpať na kvetinové záhony, akokoľvek znečisťovať priestory areálu, používať sklenené veci a iné veci, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť zranenie, používať plutvy a iné potápačské pomôcky okrem vyhradených hodín a dráh, vodiť so sebou do areálu zvieratá, svojvoľne premiestňovať zariadenie.

Na jazerách a prírodných vodných nádržiach, ktoré slúžia na letnú turistiku a aktivity s ňou spojené, je rybolov povolený len na miestach na to určenými a to výhradne s platným rybárskym oprávnením. Zoznam rybárskych revírov môžete nájsť na stránke Slovenského rybárskeho zväzu.

Pravidlá a zásady ktoré by ste mali dodržiavať, pri rekreácií...

na prírodných kúpaliskách:

 •  Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody.
 •  Nevstupujte do vody, ktorá na vás pôsobí odpudivo.
 •  Rešpektujte značenia o zákaze kúpania a upozornenia v okolí vodnej plochy.
 •  Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie osamote.
 •  Do vody vstupujte postupne a vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
 •  Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo.
 •  Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami či sinicami.
 •  Nevstupujte do vodných plôch, v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo zvieratá.


na umelých kúpaliskách:

 •  Pred vstupom do bazénu sa osprchujte a prejdite brodiskom.
 •  Pred vstupom do bazénu si všimnite farbu vody, zákal či zápach, resp. plávajúce znečistenia na hladine.
 •  Nekúpte sa vo vode, ak zapácha po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité zelené povlaky, resp. poškodené kachličky. Nevstupujte do bazénu ak viete, že máte prenosné ochorenie.
 •  Používajte WC.
 •  Rešpektujte výstražné značenia pri bazéne.
 •  Neskáčte "hlavičky" tam, kde je to zakázané. Môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.


Ak sa rozhodnete počas letných mesiacoch spríjemniť svoj voľný čas pobytom niekde pri vode, snažte sa dbať na dodržiavanie pravidiel jednotlivých vodných areálov, pretože nejde len o vašu bezpečnosť ale aj bezpečnosť iných.
 

 • Autor: © Zoznam/
 • FOTO: sxc.hu
 • Zdroj: FL
 
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy