Na aké vozidlá treba a na aké netreba vodičák?

 Zdroj: sxc.hu

Mnoho ľudí denne prekonáva veľké vzdialenosti, či už kvôli práci, štúdiu alebo kvôli inému účelu. Potreba viesť motorové vozidlo sa v dnešnej dobe zväčšuje závratným tempom. Avšak, potrebuje každé motorové vozidlo aj vodičské oprávnenie k jeho vedeniu?

Treba naň vodičák

Na území Slovenskej republiky platia zákony, ktoré dovoľujú viesť motorové vozidlo iba osobám, ktoré sú držiteľmi platného vodičského oprávnenia, ktorého rozsah oprávňuje na vedenie takého motorového vozidla. Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe. Bez príslušného vodičského oprávnenia smie viesť motorové vozidlo len ten, kto sa učí viesť motorové vozidlo v súlade s právnymi predpismi alebo ten, kto sa podrobuje skúške z vedenia motorového vozidla a len ten, kto je pod dozorom osoby oprávnenej vykonávať výcvik, ktorá má primerané povinnosti vodiča motorového vozidla.

Aj 15-roční smú šoférovať

Motorové vozidlo smie občan SR viesť hneď ako dosiahne vek 15 rokov a zloží potrebné skúšky v autoškole, následne na to mu bude vydaný vodičák. Avšak ten oprávňuje viesť iba vozidlo s malou kubatúrou (do 50 cm3) a nedosahujúce rýchlosť väčšiu ako 45km/h.

16-roční už môžu viesť dokonca “malé“ osobné auto, prípadne motorku s objemom motora do 125 cm3 bez obmedzenia rýchlosti, ale opäť je na to potrebné vodičské oprávnenie. Malým autom sa v tomto prípade rozumie napríklad štvorkolové vozidlo s hmotnosťou 350 až 550 kg a jeho maximálna rýchlosť presahuje 45km/h.

Netreba naň vodičák 

Ak patríte medzi ľudí, ktorí sa potrebujú denne presúvať niekoľko kilometrov, ale nemáte vodičák a hromadná doprava vás neláka, nezúfajte. Vedci pre vás vymysleli elektrobicykel. Je to jeden z mála motocyklov, ktoré poháňa motor a jeho riadenie si nevyžaduje vodičské oprávnenie.  V prípade elektrobicykla ide o kombináciu pedálov a motora, ktorý samozrejme nie je spaľovací. Vozidlo by mohlo byť tak veľkou pomocou napríklad pre starších ľudí, ktorí sa chcú vybrať na záhradku či na menší výlet.

Jazda po lese

Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny z roku 2002 existuje v prírode päť stupňov ochrany. Na územiach kde platí druhý a vyšší stupeň ochrany, teda v chránených krajinných oblastiach, je zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom na pozemkoch za hranicami zastavaného územia mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie. Zákaz sa nevzťahuje jedine na vozidlá majiteľov pozemkov a na vozidlá slúžiace na obhospodarovanie pozemku. Členovia lesnej stráže môžu podľa Zákona o lesoch na lesných pozemkoch zastaviť motorové vozidlo, kontrolovať oprávnenie vjazdu, najmä ak ide o vozidlo, ktoré prepravuje drevo, rezivo alebo iné lesné produkty.

 

Všeobecne na našom území platí, že každý, kto chce viesť motorové vozidlo musí prejsť skúškami z predpisov a skúškou z jázd. Zákon platí rovnako pre 30-ročného skúseného vodiča osobného automobilu, ktorý musí ovládať jazdu a dopravné predpisy, tak aj pre 15-ročného motorkára na malom skútri.

 

Dostali ste chuť dobre si zajazdiť? Nezabudnite ani na správne oblečenie.

  • Autor: © Zoznam
  • FOTO: sxc.hu
  • Zdroj: FL
 
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy