Zmestia sa do 4,2 milióna: V Dunajskej Strede postavia nový štadión

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: internet

BRATISLAVA - Nový futbalový štadión vybudujú v Dunajskej Strede na mieste súčasného dosluhujúceho, nezodpovedajúceho už požiadavkám. Prvá fáza prestavby štadióna FC DAC 1904 Dunajská Streda môže stáť maximálne 4,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (vyše 5 mil. eur vrátane dane). Stavebné práce sú naplánované na šesť mesiacov. Spoločnosť DAC Aréna, a. s. ako investor už vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk, investíciu plánuje financovať čiastočne z vlastných zdrojov a zo štátnej dotácie v rámci projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na Slovensku.

Súčasťou prvej fázy prestavby štadióna bude príprava územia, búracie práce, vybudovanie dvoch tribún B, C z plánovaných štyroch, rohu oboch tribún, ako aj nového otočeného ihriska so všetkými potrebnými infraštruktúrami spevnených plôch a inžinierskych sietí. Uchádzači môžu predkladať ponuky do 13. apríla, rozhoduje najnižšia cena. Štadión bude po prestavbe zaradený do kategórie 3 podľa kritérií Európskej futbalovej únie (UEFA).

Jednou z podmienok účasti je uskutočnenie rovnakých alebo obdobných stavebných prác ako pri tejto zákazke najmenej za 4 mil. eur bez dane za predchádzajúcich päť rokov k lehote na predkladanie ponúk. Uchádzači musia zároveň preukázať, že v tom istom období realizovali aspoň jednu zákazku na výstavbu alebo rekonštrukciu štadióna minimálne za 2 mil. eur bez dane. Verejné obstarávanie pre DAC Aréna zabezpečuje prešovská spoločnosť EkoAuris, s. r. o.

Štát má na prestavbu futbalového štadióna v Dunajskej Strede, na ktorom hráva mužstvo FC DAC 1904 najvyššiu domácu súťaž, poskytnúť dotáciu vo výške 2,4 mil. eur. Slovenský futbalový zväz (SFZ) už o tom vo februári uzavrel zmluvu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výška dotácie má v tomto roku dosiahnuť 1 mil. eur a v roku 2018 1,4 mil. eur. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje spolufinancovať najmenej 40 % z vyúčtovaných oprávnených nákladov.

Futbalový štadión v Dunajskej Strede bol podľa zámeru projektu otvorený 7. júna 1954. Neoficiálna kapacita štadióna je takmer 16,5 tisíca miest, z toho 3,5 tisíca na sedenie, a po prestavbe by mala dosiahnuť vyše 12-tisíc miest na sedenie. Napriek čiastkovým rekonštrukciám je štadión zastaraný bez súvisiacej modernej infraštruktúry. Nezodpovedá štandardom, požiadavkám a parametrom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a UEFA ani súčasným trendom. DAC Aréna po dohode s mestom Dunajská Streda rozhodla o prestavbe štadióna na jeho súčasnom mieste. Orientačné celkové náklady na realizáciu projektu sú 12,5 mil. eur.

Hlavná prestavba štadióna sa v minulosti uskutočnila v 80. rokoch 20. storočia a odvtedy sa na jeho vzhľade málo zmenilo. Hlavná tribúna štadióna bola postavená v roku 1985 pri príležitosti spartakiády. Východná tribúna sa budovala v rokoch 1987 - 1989. Svetelnú tabuľu inštalovali v roku 1992, v roku 2008 bol zriadený VIP sektor a nové sedačky na tribúne oproti hlavnej tribúne. Nové umelé osvetlenie pribudlo v roku 2009 a kamerový systém o rok neskôr.

Klub používa súčasný názov FC DAC 1904 od roku 2014, podobný názov FK DAC 1904 mal od roku 2000. Hlavným akcionárom klubu s podielom 80 % je od zimnej prestávky v sezóne 2013/14 Oszkár Világi, generálny riaditeľ Slovnaftu, a. s., mesto Dunajská Streda a Barnabás Antal majú po 10 %. Spoločnosť DAC Aréna vznikla v júli 2014, má základné imanie 2,27 mil. eur. Do konca roka 2014 bolo jej akcionárom mesto Dunajská Streda.

Štát poskytne na financovanie rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na Slovensku v rokoch 2013 až 2022 spolu 45 mil. eur. Za desať rokov má na tento účel vynaložiť 4,5 mil. eur ročne. Na základe zmluvy medzi ministerstvom školstva a SFZ z mája 2013 sú peniaze určené pre štadióny v 21 mestách. 

  • Autor: © Zoznam/
  • FOTO: internet
  • Zdroj: SITA

Súvisiace články

Staršie správy

Videá

 
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy