Hokejový zväz porušil zákon o verejnom obstarávaní, ÚVO mu uložil pokutu

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav HlivákNa snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Úrad pre verejné obstarávanie uložil Slovenskému zväzu ľadového hokeja pokutu vo výške 12.000 eur. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že pri zadávaní zákazky s predpokladanou hodnotou 2,4 milióna bez DPH vyhlásenej v októbri 2019 zväz niekoľkonásobne porušil zákon o verejnom obstarávaní. Informovala o tom hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. SZĽH už pokutu uhradil.

"Zväz nedodržal základné princípy, ktoré musia byť dodržané pri nákupe za verejné financie vo viacerých fázach verejného obstarávania, predovšetkým princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania, ako aj  princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov. Postup SZĽH mohol mať vplyv na výsledok verejnej súťaže," uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

Súťaž bola podľa ÚVO od začiatku nastavená v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Problém vidí úrad v tom, že zväz pripustil rozdeliť zákazku na časti, hoci v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch uviedol, že sa zákazka na časti nedelí.

Doplnil, že SZĽH tiež stanovil neprimeranú podmienku účasti k rozsahu jednotlivých častí predmetu zákazky. Podľa šéfa ÚVO zväz vniesol do procesu verejného obstarávania "zmätočnosť a netransparentnosť".

Zľava prezident SZĽH Miroslav Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Pavol Zachar

"Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia v správnom konaní o uložení pokuty úrad konanie vo vzťahu k danej súťaži definitívne ukončil. Aj toto posledné rozhodnutie úrad zdieľa s orgánmi činnými v trestnom konaní," dodal Hlivák.

Stanovisko SZĽH

"Slovenský zväz ľadového hokeja môže potvrdiť, že Úrad pre verejné obstarávanie v rámci kontroly verejného obstarávania týkajúceho sa nákupu hokejok zistil procesné pochybenia. Na základe toho ÚVO avizoval SZĽH uloženie pokuty vo výške 12.000,-EUR, ktorú zväz už aj uhradil. ÚVO zároveň poskytol detailnú analýzu administratívnych a procesných pochybení, ku ktorým malo dôjsť," uviedol SZĽH vo svojom stanovisku. "Verejné obstarávanie hokejok sprocesoval odborný garant na verejné obstarávanie a SZĽH postupoval vo verejnom obstarávaní v dobrej viere, rozhodne nepostupoval svojvoľne a s úmyslom porušiť zákon. Mrzí nás procesné pochybenie, ktoré nastalo. Súčasné vedenie SZĽH si od svojho nástupu v auguste 2020 zakladá na profesionálnom prístupe a snaží sa všetky procesy na zväze nastaviť tak, aby boli transparentné, otvorené a aby sme našimi hodnotami a odbornosťou mohli ísť do budúcna príkladom."

Viac o téme: SZĽH Miroslav Hlivák ÚVO
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: TASR