SFZ pred štartom ligy novelizoval súťažný poriadok: Rieši sa aj prípadné nedohratie sezóny

Slovenský futbalový zväz
Slovenský futbalový zväz

BRATISLAVA - Slovenský futbalový zväz (SFZ) pred novou sezónou 2020/2021 novelizoval Súťažný poriadok. Najzásadnejšie zmeny sa týkajú najmä nového článku 7a, teda ak nie je možné dohrať sezónu pre mimoriadnu situáciu, ale napríklad aj článku 20 o uzatvorení dohody o striedavom štarte mužov. SFZ o tom informoval na oficiálnom webe.

Sezónu 2019/2020 poznačila koronaprestávka, po ktorej sa nedohrali súťaže regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Fortuna liga spolu s druhou najvyššou súťažou sa dohrávali v skrátenom formáte. Aktualizovaný SP v článku 7a už zakotvuje, ako v podobných mimoriadnych situáciách postupovať. "Súťažný ročník sa musí bez ohľadu na počet odohratých stretnutí i v prípade mimoriadnej situácie skončiť k 30. júnu a to na všetkých úrovniach majstrovských súťaží okrem dvoch najvyšších mužských. V tých je riadiaci orgán oprávnený súťažný ročník predĺžiť. To však musí byť v súlade s odporúčaniami a pravidlami UEFA a FIFA," povedal pre futbalsfz.sk vedúci oddelenia riadenia súťaží SFZ Miroslav Richtárik. Článok 7a ďalej hovorí, že riadiaci orgán môže rozhodnúť o pokračovaní prerušenej súťaže z dôvodu mimoriadnej situácie. Každé družstvo v súťaži môže mimo termínovej listiny odohrať jeden zápas aj v pracovný deň v priebehu 21 kalendárnych dní. To sa nevzťahuje na dve najvyššie mužské súťaže.

Ak sa v ročníku neodohrá z dôvodu mimoriadnej situácie aspoň polovica stretnutí, riadiaci orgán anuluje výsledky. Ak sa v ročníku odohrá aspoň polovica stretnutí, ale sezóna sa pre mimoriadnu udalosť nedohrá, riadiaci orgán určí víťaza, postupujúce družstvo, zostupujúce družstvo a tie zaradí do príslušnej súťaže. "Riadiaci orgán určí postupujúce družstvo a víťaza, len ak by takéto družstvo skončilo na postupujúcom mieste i v prípade, že by sa dohrala celá majstrovská súťaž (má už nedostihnuteľný bodový náskok – pozn.). Zostupujúce družstvo určí, len ak je možné z nižšej súťaže určiť postupujúce družstvo," uvádza sa v SP. "Ak sa v súťažnom ročníku neodohrala aspoň polovica stretnutí, súťaže riadiaci orgán anuluje a zachová sa stav zo začiatku sezóny (nikto nepostúpi a nikto nezostúpi). Ak z nižšej súťaže je možné určiť postupujúceho, ale vo vyššej súťaži sa neodohrá aspoň polovica zápasov, čiže sa anuluje, z nižšej súťaže nepostúpi žiaden klub (SP čl. 7a/6 – pozn). Ak sa v nižšej a vyššej súťaži v sezóne odohrala aspoň polovica stretnutí a v nižšej súťaži je možné určiť postupujúceho, z vyššej súťaže zostúpi klub na poslednom mieste bez ohľadu na to, či by vo zvyšných kolách, ktoré sa už neodohrajú, mohol teoreticky niekoho v tabuľke predbehnúť," ozrejmil šéf súťaží.

Novelizáciou prešiel aj článok 20 o uzatvorení dohody o striedavom štarte hráčov. Po novom môžu uzatvoriť dohodu o striedavom štarte hráčov dva kluby rozdielnej úrovne v prvých štyroch najvyšších súťažiach, namiesto doterajších troch. Platnosť dohody je na jeden súťažný ročník. "Medzi klubom vyššej a klubom nižšej úrovne môže byť rozdiel najviac dvoch súťaží (klub Fortuna ligy môže uzatvoriť dohodu o striedavom štarte maximálne s klubom III. ligy a klub II. ligy s klubom maximálne IV. ligy – pozn.)," konkretizuje SP.

SP tiež článku 47 upravuje, že za jedno družstvo môžu nastúpiť maximálne piati hráči, ktorí nie sú občanmi členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska alebo kandidátskych štátov Európskej únie, ktoré majú zabezpečené právo voľného pohybu osôb a služieb v Európskej únii. "Pôvodné znenie sa týkalo výlučne hráčov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska. Predmetná zmena vychádzala z návrhu Únie ligových klubov, ktorá predložila dostatočný počet argumentov na jeho zmenu, tak sme nemali problém rozšíriť okruh štátov okrem uvedených aj o kandidátske štáty Európskej únie, ktoré majú zabezpečené voľné právo pohybu osôb a služieb v Európskej únii," ozrejmil vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Lukáš Pitek.


Tagy: UEFA Slovensko SFZ

Kompletné výsledky a aktuálna tabuľka Fortuna ligy
Zdroj:
TASR
Foto:
TASR/Marko Erd

DISKUSIA