Lyžiarska asociácia s ďalším obvinením: Porušili sa príslušné zákony a nariadenia!

Prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie a manažér projektu Ivan IvaničPrezident Slovenskej lyžiarskej asociácie a manažér projektu Ivan Ivanič Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) vyzvala na nápravu v súvislosti s ochranou osobných údajov jej členov. Rozhodnutím Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) postúpiť na Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) prihlasovanie reprezentantov SLA na medzinárodné preteky FIS, mohlo totiž podľa nej dôjsť k porušeniu príslušných zákonov a nariadení. SLA to tvrdí v tlačovej správe a odvoláva sa aj na stanovisko nezávislého odborníka na GDPR.

"K dnešnému dňu neexistuje žiaden relevantný dôvod ani právny nárok oprávňujúci FIS ako sprostredkovateľa postúpiť osobné údaje členov SLA akejkoľvek tretej strane k ich ďalšiemu spracúvaniu. SLA, ako prevádzkovateľ osobných údajov, je povinná nahlásiť túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov. SLA ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva aj osobné údaje športovcov. Ona jediná je oprávnená v rámci oprávneného záujmu spracúvať tieto osobné údaje alebo ich spracúvaním poveriť tretiu osobu. FIS je v tomto prípade sprostredkovateľ osobných údajov, nakoľko nie je možné iným spôsobom dosiahnuť účel spracovania osobných údajov členov SLA, ktorým je registrácia športovcov na preteky v rámci súťaží spadajúcich do organizačných kompetencií FIS," uvádza sa v tlačovej správe SLA.

SLA v stanovisku tvrdí, že "Prevádzkovateľ (SLA) ako aj sprostredkovateľ (FIS) osobných údajov sú povinní podľa príslušných ustanovení Nariadenia a Zákona zabezpečiť osobné údaje proti akémukoľvek zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu. Sprostredkovateľ (FIS) nesmie v súlade s čl. 28 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „Nariadenie GDPR“ a v súlade s § 34 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov. (ďalej len „Zákon“)., bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa osobných údajov alebo bez súhlasu dotknutých osôb, prípadne bez splnenia informačnej povinnosti poskytnúť predmetné osobné údaje žiadnej tretej strane ani tieto osobné údaje iným spôsobom spracúvať okrem účelu, za ktorým mu boli predmetné osobné údaje postúpené. Ak taký prípad nastane, dochádza tak k porušeniu príslušných ustanovení Zákona a Nariadenia, navyše v situácii, kedy tretia osoba nezákonne a neoprávnene požaduje od sprostredkovateľa bez súhlasu prevádzkovateľa osobných údajov a bez súhlasu alebo bez splnenia informačnej povinnosti voči dotknutým osobám odovzdať databázu predmetných osobných údajov členov SLA a poveriť ich spracúvaním iného prevádzkovateľa/sprostredkovateľa."

Podľa prezidenta SLA Ivana Ivaniča už organizácia vo veci začala konať. "SLA ako prevádzkovateľ pri zistení vyššie uvedených okolností kontaktovala písomne sprostredkovateľa osobných údajov (FIS) ako aj tretiu stranu, ktorá nezákonne a neoprávnene požadovala kompletnú databázu osobných údajov členov SLA a vyzval obidva subjekty, aby ukončili tieto svoje nezákonné a neoprávnené kroky s tým, že v opačnom prípade vedome porušujú Nariadenie a Zákon a SLA má povinnosť nahlásiť túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, najneskôr do 72 hodín od okamihu, kedy sa o takom konaní dozvedela, preto sme nútení konať," uviedol v tlačovej správe Ivanič.

Viac o téme: FIS SLA Ivan Ivanič SOŠV
  • Autor: © Zoznam
  • FOTO: TASR/Jaroslav Novák
  • Zdroj: TASR

Súvisiace články