Ochorenie z vody

 Zdroj: photl.com

Meteorológovia každú letnú sezónu predpovedajú extrémne tropické horúčavy. A keďže leto sa nám pomaly blíži, vodu na kúpaliskách či prírodných vodných plochách budeme využívať čoraz viacej. Letné rekreácie pri bazénoch či jazerách však pre nás neznamenajú iba oddych a relax, ale striehnu tu na nás rôzne ochorenia, ktorým by sme sa mali vyvarovať. Tak sa môže nevinné letné slnenie či kúpanie rázom premeniť na nepríjemné kožné či iné ochorenie.

Nebezpečenstvo rôznych ochorení z vody striehne na nás pri každom bazéne či prírodnej vodnej ploche. Pri kontakte s takouto vodou sa dostávame do styku s množstvom mikroorganizmov, ktoré majú v týchto vodných plochách svoj domov.  Mikroorganizmy pri tom predstavujú možné riziko ohrozenia nášho zdravia. Ide o všetky druhy mikróbov od vírusov a baktérií cez prvoky, huby a plesne, až po červené parazity. Do vody sa dostávajú výlučkami z organizmov zvierat ale aj ľudí, pričom nehovoríme len o chorých alebo o nosičoch chorôb. Musíme si uvedomiť, že každý z nás, i úplne zdravý človek, je osídlený najrôznejšími aj patogénnymi mikroorganizmami, ktoré sa pri častom zanedbaní základov hygieny spláchnu do vody z kože človeka, telesných otvorov, prípadne inými rôznymi telesnými výlučkami. Zvieratá v tejto súvislosti predstavujú ešte väčšiu hrozbu. Nebezpečné sú najmä výlučky hlodavcov a vtákov.

 

Nebezpečenstvo ochorenia pri umelých kúpaliskách

Na verejných bazénoch či kúpaliskách môže byť voda nebezpečná najmä vtedy, keď sa zanedbajú zásady hygieny, nedostatočne alebo vôbec sa nevymieňa voda, neúprosne sa prekračujú limity návštevnosti a v neposlednom rade nízky obsah chlóru. Všetko spomínané  zvyšuje možný výskyt mikroorganizmov vo vode. Avšak značným podielom na zlej kvalite vody prispievajú aj samotný návštevníci rekreačných stredísk, ktorí  nedodržiavajú nariadenia prevádzkovateľov týchto zariadení a nepoužívajú WC a sprchy pred vstupom do bazénov v horšom prípade navštevujú kúpaliská aj keď vedia, že trpia prenosným ochorením.

 

Verejné kúpaliská alebo taktiež plavecké bazény s priľahlými priestormi ako sú sprchy, šatne, plochy okolo bazéna, predstavujú pre ich návštevníkov značné zdravotné rizika. Okrem úrazov sú to ešte problémy s prenosom plesňových ochorení. Rôzne druhy plesní môžu napádať kožu, vlasy, nechty alebo fúzy návštevníkov. Pričom najčastejším  infekciou spojenou s bazénovým prostredím sú plesne napadajúce chodidlá. Takéto ochorenie spôsobené plesňami sa prejavuje častým svrbením, mokvaním alebo začervenaním postihnutého miesta.

 

Nebezpečenstvo ochorenia pri jazerách a vodných nádržiach

V jazerách a vodných nádržiach sa nevyskytuje až taká veľká koncentrácia kúpajúcich na jednom mieste ako je pri bazénoch, ale na druhej strane treba pripomenúť že tu neexistuje žiadna možnosť dezinfekcie vody. Prírodné lokality v našom prostredí majú ešte jednu výhodu oproti bazénom (hlavne termálnym) a to, že sa neprehrievajú nad teplotu 37°C, čo je ideálna teplota pre život patogénnych baktérií.  Nebezpečenstvo ktoré vzniká pri prírodných vodných plochách je najmä pri masívnej kontaminácii vody, ktorú často krát nemáme šancu voľným okom spozorovať. Jedná sa o presakovanie kanalizácie, trativodov žúmp  a žiaľ na Slovensku aj časté vypúšťanie splaškových vôd do riek a jazier.

 

Vo voľných prírodných vodných plochách je častým rizikom nebezpečenstvo premnoženia sinice. Sú to vysoko alergizujúce a toxické rastliny. Sinice u citlivých jedincoch, najmä u detí, môžu vyvolať alergické reakcie ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky, zápaly očných spojiviek. Horšie prípady nastávajú po ich prehltnutí, kedy sa môžu prejaviť toxické účinky, nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy, hnačky a kŕče.

 

Prevencia

Predovšetkým by sme mali využívať kúpaliská s povolenou prevádzkou a kvalitou ponúkaných služieb, kde má voda požadovaný obsah chlóru, je priehľadná, nezapácha po moči, ale ani výrazne po chlóre. Deti by mali využívať a kúpať sa len v bazénoch pre ne určených. Ďalším preventívnym a podstatným opatrením je dezinfekcia podláh a ostatných povrchov v okolí verejných bazénov. To však závisí od prevádzkovateľov daných zariadení, nám ostáva vybrať si tie kvalitnejšie.

 

V jazerách a vodných nádržiach sa neodporúča kúpať  s premnoženým obsahom siníc a vo vodách, kde je možné prenikanie fekálneho prípadne iného znečistenia. Pri zistenom kontakte s takouto vodou sa čo najskôr umyte pod prúdom čistej vody a dôkladne si vyperte plavky.

  • Autor: © Zoznam
  • FOTO: Photl.com
  • Zdroj: FL
 
Staršie správy
Staršie správy
Staršie správy