Novela zákona o športe prinesie podľa klubov jednoznačnejšie pravidlá, opačný názor majú hráčske asociácie

Dušan TittelDušan Tittel Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky bude už na aktuálnej 51. schôdzi rozhodovať o novele zákona o športe, ktorej schválenie podporujú funkcionári slovenského športu. Návrh novely od poslancov Dušana Tittela a Tibora Jančulu predpokladá, že legislatíva prinesie pozitívne vplyvy pre športové organizácie, športovú komunitu a profesionálnych športovcov.

"Vítame krok zákonodarcu, ktorý konečne jasnejšie rieši súčasnú nie úplnú jednoznačnosť možnosti výkonu profesionálnej činnosti športovca na Slovensku. O tejto téme hovoríme a vyzývame na jej riešenie už tri roky, preto v mene zástupcov slovenských profesionálnych klubov hokeja, basketbalu, hádzanej, volejbalu a ich športových zväzov novelu zákona o športe prerokovávanú v NR SR podporujeme. Vyjadrujeme presvedčenie, že prijatie predmetnej novely bude v prospech slovenského športu,“ uvádza sa vo vyhlásení, pod ktoré sa podpísali prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Miloš Drgoň, zástupcovia klubov a basketbalových ligových súťaží Daniel Jendrichovský a Peter Mičuda, člen výkonného výboru Slovenskej volejbalovej federácie Igor Prieložný, prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša či Richard Lintner z Pro-Hokeja. Vyhlásenie agentúre SITA poskytla PR spoločnosť Grape PR.

Podľa návrhu novely by kluby aj športovci mali dostať jednoznačnejšie pravidlá na uzatváranie zmlúv. Športovci by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či sa s klubmi dohodnú na zamestnaneckej zmluve o profesionálnom vykonávaní športu, alebo uzavrú zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka. Športovci by nemuseli vystupovať len ako zamestnanci, mohli by byť samostatne zárobkovo činné osoby.

Richard Lintner Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Jednoznačne proti navrhovanej novele sú Hráčske asociácie profesionálnych hokejistov (SIHPA) a profesionálnych futbalistov (ÚFP). Na jednej strane vítajú iniciatívu otvoriť diskusiu o zákonoch týkajúcich sa profesionálneho športu s cieľom zvyšovania finančnej stability športových klubov, no predložený návrh zákona považujú za nekoncepčný. "Nijakým spôsobom nezmení účinnosť ustanovenia §102 ods. 4 zákona o športe. V zmysle tohto ustanovenia platí, že od 1. januára 2019 bez ohľadu na to, aký typ zmluvy klub so športovcom uzavrie, tento zmluvný vzťah, ktorý spĺňa znaky závislej práce, sa bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona. To znamená, že športovci v kolektívnych športoch musia byť tak či tak zamestnanci. Navrhovanou zmenou zákona o športe sa tiež nemení Zákonník práce, podľa ktorého 'závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov. (§ 1 ods.3)'. Ak teda Zákonník práce ustanovuje, že závislá práca nemôže byť vykonávaná v občianskoprávnom ani v obchodnoprávnom vzťahu, navrhovaná zmena by priniesla zmätok pri uplatňovaní nielen Zákonníka práce, ale aj ďalších zákonov, napr. zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a ďalších," napísali tieto organizácie v otvorenom liste poslancom NR SR ešte v úvode októbra.

"Keďže športové kluby nie sú v prechodnom období do 31. decembra 2021 odvodovo nijako zaťažené, status profesionálneho športovca ako zamestnanca nepredstavuje pre športové kluby žiadne dodatočné finančné náklady, ktorých zníženie by bolo potrebné riešiť novelou navrhovanou možnosťou výkonu profesionálneho športu ako SZČO," myslia si zástupcovia SIHPA či ÚFP.

Viac o téme: Dušan Tittel Richard Lintner Tibor Jančula Miloš Drgoň
  • Autor: © Zoznam
  • FOTO: TASR - Martin Baumann
  • Zdroj: SITA

Súvisiace články